Skolstarts- och läsårstider

Ta del av skolstartstider och läsårstider. Här finns också information om fritidshemmens kompetensutvecklingsdagar.

Skolstartstider

Läsåret startar måndagen den 19 augusti 2024.

Nedan finns information om när respektive skola startar. Mer information kommer också direkt från skolorna i Vklass.

Är du ny användare i Vklass, till exempel om ditt barn ska börja i förskoleklass eller om du är nyinflyttad till Ystad kan du logga in i Vklass från den 1 augusti. 

Läs här om hur du loggar in i Vklass.

 

Anpassade grundskolan  
Backaskolan  
Edvinshemsskolan 08.10 - 13.40 för alla elever
Hedeskoga skola  
Källan skola  
Köpingebro skola  
Löderups skola 08.15-13.15 för årskurs F-3
08.15-14.45 för årskurs 4-6
Norreportskolan  
Svarteskolan  
Sövestads skola  
Västerportskolan  

 

Läsårstider

Här hittar du läsårstider för läsåret 2024/2025 

 

Kompetensutvecklingsdagar på fritidshemmen

Under läsåret 24/25 har fritidshemmen i Ystads kommun kompetensutvecklingsdagar för personalen 12/8, 7/1 och 16/6. Respektive enhet har utöver detta möjlighet att lägga ut en dag extra utifrån lokala behov (information via Vklass från respektive enhet).

På kompetensutvecklingsdagar kommer fritidshemmen till största delen bemannas av vikarier, verksamheten kan också förläggas på ett annat fritidshem i kommunen.

 

 

 

 

Publicerad 2013-06-18, Uppdaterad 2024-07-01