Insatser fristående verksamhet

I vårt hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete erbjuder Barn- och elevhälsan några insatser till personal. Nedan hittar du insatser som Barn -och elevhälsan genomför i samråd med fristående verksamheter.

Ansökan om insats för fristående förskolor, på individ-, grupp- eller organisationsnivå.

Handledning, råd, stöd och konsulation erbjuds till personal, arbetslag eller mixade grupper i förskola.

Nätverksmöte

I samverkan med socialförvaltningen hålls Nätverksmöte. Ett nätverksmöte är ett möte där familjen bjuder in viktiga personer kring sitt barn/ungdom för att synliggöra vilka behov ett barn/familj har
samt vilka resurser som finns i nätverket. 

Ansökan till nätverksmöte skickas till:
kou-natverksmoten@ystad.se

Publicerad 2020-11-29, Uppdaterad 2023-10-16