Gymnasieskola

Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som har minst en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om
 
·       eleven använder språket dagligen i hemmet
·       eleven har goda kunskaper i språket
·       det finns minst fem elever hos huvudmannen som har rätt till modersmålsundervisning i språket och som önskar det
·       det finns en lämplig lärare

I gymnasieskolan finns tre kurser i ämnet modersmål: 

Tre ungdomar på väg

·      Modersmål 1, 100 poäng
·      Modersmål 2, 100 poäng
·      Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng

Eleven behöver ansöka om att få delta i modersmålsundervisningen. Gymnasieskolan informerar om hur ansökan görs.

Publicerad 2020-07-01