Nationella minoritetsspråk

En elev som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter har en utökad rätt till modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Även om modersmålet inte används dagligen i hemmet har eleven ändå möjlighet att läsa sitt Ungdomar på en bänkmodersmål. Modersmålsundervisning i minoritetsspråken kan också ges på nybörjarnivå i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Kursplanerna och kunskapskraven är olika beroende på om minoritetsspråket är elevens förstaspråk  eller andraspråk. Elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan måste ha goda kunskaper i språket för att ha rätt att läsa ett nationellt minoritetsspråk.

Det räcker med att en elev önskar undervisning i minoritetsspråket för att skolan ska bli skyldig att ordna undervisning. Skyldigheten gäller under förutsättning att det finns en lämplig lärare.

Publicerad 2020-07-01, Uppdaterad 2023-08-04