Skapande skola

Ystads kommun har sedan 2008 fått bidrag från Kulturrådet till Skapande skola-projekt. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Ystads kommun har fått 415450 kr i Skapande skola-bidrag för lå 2023/2024

Syftet med Skapande skola är att öka den professionella kulturverksamheten för och med elever i skolan, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag.

Genom skapande skola kan vi förstärka den läroplansstyrda undervisningen och även ge eleverna möjlighet att utforska det egna skapandet. Skapande skola är ett komplement till kommunens egna kulturåtaganden.

Ystads kommun ansökte om 500 000 kr och fick 415450 kr. Bidraget planeras att användas till kulturupplevelser och eget kreativt skapande för elever i årskurs 1, 3, 5, 7 och 9 samt grundsärskola. Samordnaren för Skapande skola har i samarbete med skolornas kulturombud gjort urval och därefter planerat projekten tillsammans med valda kulturaktörer.

Ystads kommun har fått 540 000 kr i Skapande skola-bidrag för lå 2022/2023

Syftet med Skapande skola är att öka den professionella kulturverksamheten för och med elever i skolan, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag.

Genom skapande skola kan vi förstärka den läroplansstyrda undervisningen och även ge eleverna möjlighet att utforska det egna skapandet. Skapande skola är ett komplement till kommunens egna kulturåtaganden.

Ystads kommun ansökte om 600 000 kr och fick 540 000 kr. Bidraget planeras att användas till kulturupplevelser och eget kreativt skapande för elever i årskurs 1, 3, 5, 7 och 9 samt grundsärskola. Samordnaren för Skapande skola har i samarbete med barnkulturutvecklaren och lärare i ”Kulturnätet” gjort urval och därefter planerat projekten tillsammans med kulturaktörer. Läs mer i sammanställningen till höger för Skapande skola läsåret 2022/2023.

Kulturrådet fördelade denna gång 195 miljoner kronor, för kultur i skolan. Det sammanlagda sökbeloppet uppgår till 295 miljoner kronor från 387 huvudmän.

Kulturrådets hemsida finns mer information om Skapande skola.

Med reservation för förändringar med kort varsel och/eller uppskjutna eller inställda aktiviteter.

 

Ystads kommun har fått 434 000 kr i Skapande skola-bidrag för lå 2021/2022

Syftet med Skapande skola är att öka den professionella kulturverksamheten för och med elever i skolan, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag. Skapande skola är ett komplement till kommunens egna kulturåtaganden.

Ystads kommun ansökte om 620 000 kr och fick 434 000 kr. Bidraget kommer att användas till kulturupplevelser och eget kreativt skapande för elever i årskurs 1, 3, 5 och 9 samt grundsärskola. Kulturrådet har delvis nya bedömningsmetoder. Tyvärr har åk 7 fått utgå i år pga. det lägre bidragsbeloppet. Samordnaren för Skapande skola har i samarbete med barnkulturutvecklaren och lärare i ”Kulturnätet” gjort urval och därefter planerat projekten tillsammans med kulturaktörer. Läs mer i sammanställningen till höger för Skapande skola läsåret 2021/2022.

Kulturrådet fördelade denna gång 196 miljoner kronor, för kultur i skolan. Det sammanlagda sökbeloppet uppgår till 268 miljoner kronor.
På Kulturrådets hemsida finns mer information om Skapande skola.

Projekten genomförs enligt aktuella restriktioner med anledning av Coronapandemin. Med reservation för förändringar med kort varsel och/eller uppskjutna eller inställda aktiviteter.

Ystads kommun har fått 500 000 kr i Skapande skola-bidrag för lå 2020/2021

Syftet med Skapande skola är att öka den professionella kulturverksamheten för och med barn och elever i förskola och skola, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag. Skapande skola är ett komplement till kommunens egna kulturåtaganden.

Ystads kommun ansökte om 520 000 kr och fick 500 000 kr. Bidraget kommer att användas till kulturupplevelser och eget kreativt skapande för elever i årskurs 1, 3, 5, 7 och 9 samt grundsärskola. Samordnaren för Skapande skola har i samarbete med barnkulturutvecklaren och lärare i ”Kulturnätet” gjort urval och därefter planerat projekten tillsammans med kulturaktörer. Läs mer i sammanställningen till höger för Skapande skola läsåret 2020/2021.

Kulturrådet fördelade denna gång 179 miljoner kronor, för kultur i förskola (25 miljoner) och skola (154 miljoner). Det sammanlagda sökbeloppet uppgår till 300 miljoner kronor varav 49 miljoner avser förskolan.

Kulturrådets hemsida finns mer information om Skapande skola.

Projekten genomförs enligt aktuella restriktioner med anledning av Coronapandemin. Med reservation för förändringar med kort varsel och/eller uppskjutna eller inställda aktiviteter.

Papper, klipp, material

Ystads kommun har fått 418 000 kr i Skapande skola-bidrag för lå 2018/2019

Bidraget kommer att användas till kulturupplevelser och eget kreativt skapande för elever i årskurs 1, 3, 5, 7 och 9 samt grundsärskola. En nyhet för i år är att även förskolan har sökt och fått bidrag, vilket kommer att gå till två av kommunens förskolor. Samordnaren för Skapande skola har i samarbete med bl.a. referensgruppen Skapande skola och Ystads kommuns barnkulturutvecklare gjort en plan för de olika projekten tillsammans med kulturaktörerna.

Läs mer i sammanställningen till höger för projekten lå 2018/2019.

Fr.o.m. lå 2017/2018 har Kulturrådet förändrat sina anvisningar och bett huvudmännen att avgränsa den planerade Skapande skola-verksamheten utifrån aktuella förhållanden i kommunen och tydliga och avgränsade målgrupper, årskurser eller projekt. Detta för att trygga en jämlik tillgång till kultur, åstadkomma en förnyelse av Skapande skola-insatserna samt möjliggöra för fler huvudmän att få ta del av bidraget.

Kulturrådet fördelar lå 2018/2019 186 miljoner kronor för Skapande skola-insatser, varav 10 miljoner avser förskolan. Bidraget går till 385 skolhuvudmän med totalt 870 000 barn i förskolan och elever i F-9. Det sammanlagda sökbeloppet uppgår till 291 miljoner kronor varav 30 miljoner avser förskolan. 

Syftet med Skapande skola är att öka den professionella kulturverksamheten för och med barn och elever, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Ändamålet är även att medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck ökar långsiktigt med utgångspunkt i förskolans/skolans kulturuppdrag. Barn och unga har rätt till kultur, något som både är prioriterat inom kulturpolitiken och som nämns i FN:s barnkonvention. Skapande skola är ett komplement till kommunens egna kulturåtaganden.

Kulturrådets hemsida finns mer information om Skapande skola. 

Ystads kommun har fått 380 000 kr i Skapande skola-bidrag för lå 2017/2018

Bidraget kommer att användas till kulturupplevelser och eget kreativt skapande för elever i årskurs 1, 3, 5, 7 och 9 samt grundsärskola. Samordnaren för Skapande skola har i samarbete med bl.a. referensgruppen Skapande skola och Ystads kommuns barnkulturutvecklare gjort en plan för de olika projekten tillsammans med kulturaktörerna.

Läs mer i sammanställningen till höger för projekten lå 2017/2018.

Tidigare har Ystads kommun fått ett högre bidrag och genomfört insatser till alla elever i åk F-9. Kulturrådet har i år förändrat sina anvisningar och bett huvudmännen att avgränsa den planerade Skapande skola-verksamheten utifrån aktuella förhållanden i kommunen och tydliga och avgränsade målgrupper, årskurser eller projekt. Detta för att trygga en jämlik tillgång till kultur, åstadkomma en förnyelse av Skapande skola-insatserna samt möjliggöra för fler huvudmän att få ta del av bidraget.

Kulturrådet fördelar lå 2017/2018 177 miljoner kronor för Skapande skola-insatser till 380 skolhuvudmän med totalt 860 000 elever i F-9. Det sammanlagda sökbeloppet uppgår till 266 miljoner kronor. 

Syftet med Skapande skola är att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Ändamålet är även att medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck ökar långsiktigt med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag. Barn och unga har rätt till kultur, något som både är prioriterat inom kulturpolitiken och som nämns i FN:s barnkonvention. Skapande skola är ett komplement till kommunens egna kulturåtaganden.

Kulturrådets hemsida finns mer information om Skapande skola. 

Ystads kommun har fått 580 000 kr i Skapande skola-bidrag

Bidraget kommer att användas till kulturupplevelser och eget kreativt skapande för alla våra elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Samordnaren för Skapande skola har i samarbete med bl.a. referensgruppen Skapande skola och ”Barn-på-tvären-gruppen” gjort en plan för de olika projekten tillsammans med kulturaktörerna.

Läs mer i sammanställningen till höger för projekten 2016/2017.

Kulturrådet fördelar i år 170 miljoner kronor för Skapande skola-insatser till 394 skolhuvudmän med totalt 879 000 elever i F-9. Det sammanlagda sökbeloppet uppgår till 275 miljoner kronor. 

Syftet med Skapande skola är att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Ändamålet är även att medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck ökar långsiktigt med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag. Barn och unga har rätt till kultur, något som både är prioriterat inom kulturpolitiken och som nämns i FN:s barnkonvention. Skapande skola är ett komplement till kommunens egna kulturåtaganden.

Kulturrådets hemsida finns mer information om Skapande skola. 

Ansökan Skapande skola

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/skapande-skola/

Skapande skola - Ordfångaren

Se filmen för att få ert uppdrag. Under filmrutan finns ljudfiler till sångerna och i rutan till höger hittar ni låttexterna som nedladdningsbar pdf. I rutan till höger hittar ni även information kring projektet.

 

 

April 2014

Ystads kommun har fått 510.000 kr i Skapande skola-bidrag för alla våra elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola!

I hela Sverige har 258 kommuner och ca 100 fristående skolor i denna ansökningsomgång beviljats nästan 180 miljoner kr i bidrag från Kulturrådet.

Samordnaren för Skapande skola har i samarbete med bl.a. referensgruppen Skapande skola och ”Barn-på-tvären-gruppen” gjort en plan för de olika projekten tillsammans med kulturaktörerna. Läs mer i sammanställningen till höger för projekten 2014/2015.

Läs gärna Ystads kommuns strategiska handlingsplan för Skapande skola.

Kulturrådets hemsida finns all information om regler, ansökningstider, goda exempel, beviljade ansökningar m m.

Augusti 2013

Snart drar alla Skapande skola-projekt igång. Information om projekten hittar du till höger.

Inspirationsfilm till elever och lärare i F-1 med uppdrag till eleverna.

April 2013

Lars Yngve besökte åk 4 i Sövestads skola i deras skoltidningsprojekt. Hur lägger man upp en intervju? Eleverna fick prova på att intervjua varann och som avslutning fick vi höra om halshuggna tockar, mullsyrkabunkar och andra historier från Lars morfars tid.

Lars Yngve, Skapande skola, Sövestad

 

Ystads kommun har fått 498.000 kr! Roligt, mer än dubbelt så mycket som i fjol!

I hela Sverige har skolhuvudmän i denna ansökningsomgång ansökt om ca 285 miljoner kr. 170 miljoner har beviljats av Kulturrådet. Skånes ansökningar uppgår till nästan 34 miljoner kr och ca 22 miljoner har delats ut.

Vi har i år sökt och fått bidrag för alla våra elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Samordnaren för Skapande skola har i samarbete med bl.a. referensgruppen Skapande skola och ”Barn-på-tvären-gruppen” gjort en plan för de olika projekten tillsammans med kulturaktörerna. Läs mer i sammanställningen till höger för projekten 2013/2014.

Läs gärna Ystads kommuns handlingsplan.

December 2012

Eleverna Sövestads skola har gjort en egen skoltidning som de lade upp på www.sovestadskoltidning.se (adress inte längre aktiv.) Eleverna har jobbat i olika redaktioner under hösten och har tillsammans med Klas Sundqvist som är grafisk formgivare utformat nättidningen.

Releasefest hölls den 18 december 2012 då Radio Active och Ystads Allehanda var på plats.

Grundsärskolan och Blekeskolan åk 1-3 framförde den 30 november sin musikal "En himla massa stjärnor" på Ungdomens Hus. Musikalen var avslutningen på ett tolv veckor långt Skapande skola-projekt med två engagerade kulturaktörer, dramapedagog Elisabeth Zaar och danspedagog Anna Runstål Zahn.

Ystads Allehanda skrev en artikel om musikalen.

Vad är Skapande skola?

Ystads kommun har sökt och fått medel från Kulturrådet för att bedriva Skapande skola-projekt, sedan bidraget infördes år 2008. Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck integreras i åk F-9 i grundskolan och åk 1-9 i grundsärskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.

Det skall även öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheter till eget skapande ökar.

Kulturrådets hemsida finns all information om regler, ansökningstider, goda exempel, beviljade ansökningar m m.

Publicerad 2013-09-09, Uppdaterad 2024-02-14