Pågående projekt

LONA projekt och färdiga lektionslådor på Marietorp

 

 

Naturskolan har fått statliga LONA-medel till två olika projekt. Naturens alla värden (NAV) och Restuarering av groddammen på Marietorp. 

NAV handlar om att utveckla Marietorp med en utomhusutställning med taktila spårtavlor och information om djur och natur i området. 

Projektet syftar till att belysa naturens värden och informera om den biologiska mångfalden. En familjedag anordnades på Marietorp på LONA-dagen för att inviga utomhusutställningen. 

utställning med djur

 

Det andra projektet är en restaurering av groddammen på Marietorp. Dammen kommer att grävas djupare och en del av växtligheten såsom sälg, vide kommer att tas bort så att inte dammen växer igen. 

Projekten håller på till år 2022, respektive år 2023. 

 

Marietorps naturskola i grönska

 

 

Marietorp har fått ett stipendie från "Hållbar utveckling Skåne" och tagit fram färdiga lektionslådor kopplade till globala målen och skolämnena. Lådorna riktar sig till elever i åk4-6 och innehåller både instruktioner och material.

I nuläget har en klass utanför stan fått testa lådorna och vi ska även låta en klass i stan få testa och utvärdera dem. Vår förhoppning är att globala lådan i framtiden ska kunna bokas av alla skolor för elever i åk4-6 i Ystads kommun. 

 

globala hjulet

 

Publicerad 2021-05-26, Uppdaterad 2022-09-16