Pågående och avslutade projekt

LONA projekt

 

 

Naturskolan fick statliga LONA-medel till två olika projekt. Naturens alla värden (NAV) och Restaurering av groddammen på Marietorp. 

NAV handlade om att utveckla Marietorp med en utomhusutställning med taktila spårtavlor och information om djur och natur i området. 

Projektet syftade till att belysa naturens värden och informera om den biologiska mångfalden. En familjedag anordnades på Marietorp på LONA-dagen för att inviga utomhusutställningen. 

utställning med djur

 

Det andra projektet var en restaurering av groddammen på Marietorp. Måndagen den 14 november började dammen att grävas djupare och en del av växtligheten såsom sälg, vide togs bort så att inte dammen skulle växa igen. Nu är dammen klar och man är välkommen att komma och titta på den. 

 

 

Marietorps naturskola i grönska

 

Naturskolan är med i skolprojektet för inrappportering av invasiva främmande som arrangeras av Göteborgs marinbiologiska laboratorium och projektet 8+fjordar.  I maj månad fick en klass i åk2 besök av forskare från Göteborg där man tillsammans undersökte om man kunde hitta krabbort i hamnen i Ystad. Projektet fortsätter till hösten. 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2021-05-26, Uppdaterad 2023-06-05