Kontakt

Skogvaktarvägen 93
27160 Ystad

Verksamhetsledare
Caroline Persson
Utomhuspedagog

marietorpsnaturskola@ystad.se
0709-917046

Om oss

Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen förankras i verkligheten.

Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.

Genom utomhuspedgogiken knuten till skolans styrdokument får eleverna en rik och inspirerande lärmiljö, där flera elever hittar sitt eget sätt att lära och når på så sätt bättre kunskaper.  

Naturskolan ligger i den östra delen av Sandskogen. Runtom naturskolan växer det en varierande skog med ett rikt fågel- och djurliv. Det finns även en grävd damm på tomten. Alldeles i närheten av naturskolan finns Östersjön och intill rinner Nybroån. 

Naturskolan är medlem i Naturskoleföreningen.