grävning_i_dammen.jpg

Restaurering av groddammen på Marietorp

Grävning i groddammen på Marietorp

Nu har dammen grävts djupare och vegetation har tagits bort för att bevara den biologiska mångfalden i groddammen. Grävningen påbörjades 14 november och är nu klar.

Grävningen är ett statligt LONA projekt där bidrag från Naturvårdsverket har gjort det möjligt att restaurera groddammen. Restaureringen av dammen bidrar till att bevara viktiga rekreations och naturvärden. 

Alla dispenser och tillstånd har beviljats från Länsstyrelsen Skåne och Ystad-Österlenregionens Miljöförbund då dammen ligger i ett naturreservat. 

 

Uppdatering: Vi har fått grodor och grodägg i dammen vilket är ett positivt resultat efter restaureringen som gjordes i november förra året. 

 

Vid frågor kontakta: marietorpsnaturskola@ystad.se 

Publicerad 2022-11-22, Uppdaterad 2023-05-09