skolvalhur1.jpg

Information om skolvalet inför läsåret 24/25

Du som är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Ystads kommun som ska börja i förskoleklass eller åk 7 hösten 2024, kommer att bjudas in att göra en digital ansökan om skolplacering. Ansökan är öppen under perioden 18 januari - 8 februari 2024. Inbjudan kommer med post i mitten av januari.

Du behöver göra en ansökan om skolplacering oavsett om du önskar att ditt barn ska gå i en av Ystads kommuns kommunala skolor eller i en fristående skola. När du gör ansökan finns det möjlighet att i e-tjänsten meddela att du även har gjort en ansökan om skolplats på fristående skola eller i en annan kommun. Du kontaktar själv fristående skolor eller andra kommuner för att ansöka om skolplacering där.

Så här gör du

  • Ansökan om skolplacering görs digitalt via en e-tjänst.
  • Du måste ha e-legitimation för att säkerställa din identitet. Kontakta din bank eller Skatteverket för att få en e-legitimation. 
  • Ansökan om skolplacering görs av en vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare måste den andra vårdnadshavaren bekräfta skolvalet genom att också logga in.

 

Öppet hus

I år kan vi återigen bjuda in till Öppet Hus på våra grundskolor. På ystad.se/skolplacering finns aktuella datum och tider. 

För mer information

Om du har frågor kring skolplacering hittar du mer information på ystad.se/skolplacering. Ta del av urvalsgrunderna för skolplacering och vanliga frågor och svar. 

Publicerad 2022-11-30, Uppdaterad 2023-12-14