Förberedelser

Vad kan du som lärare göra redan nu?

Beredskap, förberedelser och goda råd

Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen kring coronaviruset genom våra myndigheter. För att förbereda sig inför en eventuell skolstängning kan lärare redan nu göra en rad saker enskilt och tillsammans med kollegor och rektor på skolan.

Information

På intranätet samlas kommunens interna skolfrågor gällande coronaviruset. Håll dig uppdaterad och förhåll dig källkritisk.

Kommunikation

Kom överens om ett på skolan gemensamt sätt att kommunicera med elever och vårdnadshavare via Vklass. Ett förslag är att använda e-post- och smsfunktionen via Vklass enbart vid de tillfällen ni behöver nå vårdnadshavarna snabbt. Information som behöver nå både elever och vårdnadshavare publiceras med fördel som en nyhet i Vklass, eftersom man då enklare kan leta sig tillbaka i historiken. Det är enklare för vårdnadshavare att ha ett sätt att ha koll på, och mejl tenderar att försvinna i en stor inkorg. Information om respektive lektion bör publiceras i form av lektionsinnehåll i schemat i Vklass.

Kontrollera: 

  • att vårdnadshavare kan logga in i Vklass och hittar till nyheterna och till schemat
  • att eleverna kan logga in i Vklass och hittar till nyheterna och till schemat

Ni behöver också ha en plan för hur ni når eleverna om Vklass inte finns att tillgå, till exempel via driftstörningar som kan vara vanligt när många loggar in samtidigt. Det kan vara bra att ha skapat en e-postgrupp med vårdnadshavarna e-postadresser, och en e-postgrupp med elevernas e-postadresser. 

Kontrollera:

  • att ni har korrekt e-postadresser till vårdnadshavarna
  • att eleverna kan nå sin e-post utan att gå via Vklass
  • att du har uppdaterade telefonnummer till vårdnadshavare, om inte heller e-posten skulle fungera

Arbetssätt och resurser

Grundskolorna i Ystad kommer långt med att arbeta med de tjänster och verktyg som redan idag används; Vklass, Outlook, GSuite, ILT/Polyglutt och dator/lärplatta.
Skapa en plan för hur undervisning på distans ska se ut i respektive årskurs och klass. Nyttja varandras kompetenser och erfarenheter, samplanera undervisningen i största möjliga mån. Ta hjälp av skolans alla olika yrkeskategorier. 

Checklista

▢ Jag känner till vilka av mina elever som inte har tillgång till digitalt verktyg och nätverk hemma.

▢ Mina elever känner till sina egna inloggningsuppgifter till Vklass/Google/ILT/Polyglutt och andra digitala läromedel som används.

▢ Mina elever vet hur de ska skicka och läsa e-post och hantera bilagor.

▢ Mina elever känner till vilka appar, program eller webbsidor som de ska använda, hur de kommer åt dem och hur de ska användas.

▢ Mina elever känner till hur de ska göra när de ska använda Google Meet.

▢ Mina elever har fått med sig den utrustning som krävs för att jobba hemifrån digitalt: digital enhet och laddare.

▢ Den utrustning som mina elever eventuellt lånar hem från skolan är namnad.

▢ Mina elever vet om hur de skall göra om de stöter på tekniska problem.

▢ Mina elever vet vad som förväntas av dem studiemässigt när de jobbar hemifrån:

  • Hur hittar eleven/vårdnadshavaren uppgifter? Hittar eleven till schemat i Vklass?
  • Hur ska eleven lämna in uppgifter?
  • Hur ska eleven få återkoppling på uppgifterna?
  • Hur gör eleven om/när hen behöver hjälp med en uppgift?
  • Hur sker ett deltagande i Google Meet? Har klassen överenskomna regler?

▢ Mina elever har fått träna på att använda Vklass, e-post, Google Classroom och Google Meet. 

Publicerad 2022-03-25, Uppdaterad 2024-01-15