Distans- och fjärrundervisning i Ystads kommunala grundskolor

Denna sida, tänkt som ett pedagogiskt, didaktiskt och tekniskt stöd om grundskolorna skulle övergå till distansundervisning, är främst riktad till lärare, och uppdateras kontinuerligt.

På grund av ett allvarligt smittläge avseende Covid-19 i Skåne och för att minska risken för smittspridning rekommenderar Smittskydd Skåne en övergång till distansundervisning för högstadiet. Utifrån det har Barn- och utbildningsnämndens ordförande fattat beslut om distansundervisning för årskurserna 7-9. Beslutet gäller 11 januari till och med den 31 januari. Observera att beslutet inte omfattar grundsärskolan.

Vad betyder detta för mig som förälder? Läs mer här

Publicerad 2020-03-25, Uppdaterad 2021-01-20