E-tjänster

Alla kommunens E-tjänster hittar du via kommunens e-tjänsteportal. Har du frågor eller synpunkter kring e-tjänster som rör grundskolan? Hör av dig på bunwebb@ystad.se.

 

Lämna in uppgifter vid varje skolstart 

I e-tjänsten Skolstart för grundskolan lämnar du varje läsårsstart in information som rör ditt barn, eftersom skolan behöver ha aktuella uppgifter. Skolstart för grundskolan hittar du på Mina sidor - E-tjänster OBS E-tjänsten öppnar tisdagen den 17 augusti. 

Specialkost

Anmälan om specialkost och anpassade måltider görs via vår e-tjänst som du hittar på Mina sidor - E-tjänster. 
Har du sedan tidigare anmält om specialkost eller anpassade måltider via e-tjänsten behöver du inte göra det igen inför ett nytt läsår.   

Fritidshem

Plats på fritidshem ansöker du enkelt om via minasidor.ystad.se. 

 

Publicerad 2020-08-14, Uppdaterad 2021-08-13