Lektioner F-9

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen - Hela skolans ansvar

Här hittar ni förslag på lektioner och aktiviteter som är kopplade till Läroplanen och Riktlinjer för handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Ystad kommun. Dessa kommer att uppdateras efterhand för att anpassas utifrån Lgr22. 

Många av er arbetar redan idag med studie- och yrkesvägledning i er undervisning och vi tar tacksamt emot era förslag för att utveckla och förbättra lektionsförslagen. 

Maila lektionsförslag och övriga tips här

Publicerad 2021-10-22, Uppdaterad 2022-02-18