Grundskola åk 7-9

Här kommer efterhand att fyllas på med pedagogiska planeringar kopplade till såväl syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav i Lgr 22 som studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

Publicerad 2022-02-18, Uppdaterad 2024-01-15