Ystads historia

1100-talet

Biskop Absalon, biskop i Roskilde och ärkebiskop i Lund, skapade ro kring Östersjöns kuster och handelsplatserna flyttades ner till havet. Vid Vassaåns mynning, ungefär där Ystads Turistbyrå ligger idag, bosatte sig vid 1100-talets början de fiskare som blev Ystads första invånare. Sillfisket var den största näringen och förblev så i många århundraden.

1200-talet

Stadens äldsta byggnad och en av Skånes äldsta tegelkyrkor, S:ta Maria kyrka byggdes. Ystad nämns för första gången i litteraturen 1244 när konung Erik och hans broder Abel besökte staden. Gråbrödraklostret grundades av Fransis-canerorden 1267 efter ett ärkebiskopligt intrigspel då kyrkan och kungamakten låg i strid med varandra. Ystad fortsatte dock att vara en kunglig stad, vilket i viss mån bekräftas av sigillet med lejonet som heraldisk figur.

1300-talet

Hansatiden präglade livet i staden och Ystad tillhörde periodvis svenska riket. Unionsdrottning Magaretha besökte staden 1387 och bodde i det delvis färdigbyggda Gråbrödraklostret.

1400-talet

Den södra delen av Skandinaviens äldst bevarade korsvirkeshus, Pilgrändshuset, byggdes 1480 och det fyrlängade Gråbrödraklostret stod klart. På Stortorget fanns fyra brunnar och en rådstuga med tillhörande ölstuga i källaren.

1500-talet

Flera idag bevarade hus i staden byggdes under denna tid: Latinskolan, Brahehuset och Birgittahuset, tre betydande stenhus med trappgavlar, Änglahuset och Kemnerska gården. 1532 nåddes Ystad av reformationen och fransiscanermunkarna kastades handgripligen ut ur klostret. Klostrets västra och norra länga revs och klostret blev ett sjuk- och fattighus. Rådhuset, med stadens arkiv, brändes ner av svenskarna 1569. S:t Nicolai kyrka på Stora Östergatan revs 1572 och resterna användes för att bygga upp Gamla Rådhuset på Stortorget. Sillfisket tog slut och varuutbytet av oxar och hästar med nordtyska städer fortsatte. Ystad fick privilegiebrev 1599 vilket fastslog Ystad som exporthamn för oxar.

1600-talet

Ystad blev exporthamn i stor skala för oxar. Oxarna samlades på Packartorget, framför nuvarande Hotell Continental innan de las-tades på fartygen. Mariakyrkans torn rasade 1648. Ystad blev svensk stad 1658 och hade då ca 2 000 inv. Postjakterna mellan Ystad och Stralsund startade.

1700-talet

Mariakyrkans torn byggdes upp och har än idag kvar samma utseende. Karl XII besökte och bodde i staden vid flera tillfällen på väg till och på väg hem från sina resor i Europa. Stadsportarna behölls men trästaketet runt staden ersattes av en vall som avskärmning.

1800-talet

Napoleons Östersjöblockad innebar ett stort uppsving för Ystads handel genom smugglingen. Många köpmän blev rika och detta visade man genom att låta uppföra stora privata hus, bl a Hembergs hus, Siriushuset och Nya Rådhuset. Skeppsbron var en centralpunkt i Ystads historia och en hamn började att anläggas med stenpirer som skydd i början av 1800-talet. Planteringen av Sandskogen för att hindra sandflykten gjorde Ystad till en badort vid sekelskiftet. Järnvägen Ystad-Eslöv stod klar 1866 och den s k Grevebanan Ystad-Malmö invigdes 1874. På 1890-talet blev Ystad en garnisonsstad. Kaserner låg på Stallgatan vid Gågatan. Teatern på Stortorget brann ner och ersattes 1894 av en ny teaterbyggnad vid Sjömansgatan. Den är idag en av Sveriges bäst bevarade teatrar.

1900-talet

Ystads Fornminnesförening bildades 1907 då klostret ”räddades” åt eftervärlden. 1936 arrangerade Ystad den över hela världen omtalade utställningen ”Fritiden”. Staden fick ett konstmuseum och man anlade lekplatser och cykelstråk. Korsvirkesstaden blev Fritidsstaden. I mitten av 1900-talet fick Ystad färjetrafik till danska ön Bornholm och Swinoujscie i Polen. Militärerna flyttade till nybyggda kaserner i östra delen av staden och fram till nedlägg-ningen 1997 utbildades kavalleri-, infanteri-, pansar- och luftvärnssoldater här.

2000-talet 

Efter att ha varit en av filmens pionjärstäder i Sverige vid förra sekelskiftet, återtar nu Ystad sin plats som filmstad. 2004 etableras Ystad Studios på delar av det nedlagda regementets områden. Sats-ningen innebär att ett av landets tre film-centrum nu finns i staden. Som pricken över i:et finns här också Biografteatern Scala; Sveriges äldsta biograf, restaurerad till originalskick, med modern teknik.

Publicerad 2022-06-25, Uppdaterad 2023-11-10