NYBESTÄLLD_Kultur_2340x1400.jpg

Kultur

Här hittar du information om kulturutbudet Ystad: vad du kan uppleva på fritiden, hur du kan engagera dig i olika projekt och hur du kan söka pengar för något du vill arrangera.

Du som ung har rätt att få ta del av kultur i form av till exempel konst, musik, teater, dans, film och litteratur. Barn har rätt att ta del av det kulturutbud som finns för vuxna i den mån det är lämpligt, men de har också rätt till ett kulturellt utbud skapat speciellt för barn. Barn har även rätt att själva producera kultur i olika former.

Länkarna nedan är en del av all information som handlar om kultur i Ystad.
All information finns på www.ystad.se/kultur

Publicerad 2022-10-30, Uppdaterad 2023-05-02