Frågor och svar


Elen som du beställer och får levererad av Ystad Energihandel.

Det företag som säljer och levererar elen till dig. Ägs av Ystad Energi AB.

Det företag som äger och driver elnätet i och omkring Ystad tätort.

Om du inte själv väljer elleverantör när din avtalstid går ut eller när du flyttar in i ett nytt elnät, får du elleverans från ditt elnäts anvisade elleverantör (enligt ellagen).

Ett elavtal är en överenskommelse med Ystad Energihandel om priset för den el du använder, årsavgift samt avtalslängd i tid.

Sverige är uppdelat i fyra geografiska elområden. Priserna för din elleverans och elöverföring sätts separat, och är beroende av utbud och efterfrågan av el inom respektive elområde. Det är också beroende av elnätets kapacitet att transportera el mellan de respektive elområdena, och på så sätt jämna ut utbudet i förhållande till efterfrågan.

En avgift som går till att finansiera Elsäkerhetsverkets arbete. Det är en myndighet som arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el.

Detta anger hur mycket el som transporterats till din fastighet, via elnätet och styr hur mycket du ska betala till elnätsägaren (utöver månadsavgiften för ditt elnätsabonnemang).

Om du bor inom vårt elnät gör du det enkelt för dig genom att köpa YstadElen. Då får du en gemensam faktura för både elnät och elhandel. Dessutom kan du vara trygg med att du alltid får grön el. Har du dessutom fjärrvärme från oss får du även detta på samma faktura.

För att spara energi och minska din elförbrukning rekommenderar vi att du först tar reda på din nuvarande förbrukning. Det gör du genom att logga in på Mina Sidor på ystadenergi.se om du är kund hos oss (eller det elnätsföretag du är ansluten till). Därefter kan du påbörja arbetet med att sänka förbrukningen samtidigt som du kan följa om dina förbättringsåtgärder ger resultat.

- Välj en mer energisnål uppvärmningsform
- Byt till effektivare radiatorer med bättre värmeeffekt samt timers på elementen så att de sänker temperaturen när du inte är hemma
- Förbättra husets isolering genom byte av ytterdörr och fönster
- Tilläggsisolera tak och väggar
- Byt till elprodukter med lägre förbrukning som energiklassade vitvaror och LED-lampor
- Installera timers på utelampor och belysning inomhus
- Minska användningen av handdukstorkar, golvvärme och infravärme.

Tomelilla och Ystads kommuns energi- och klimatrådgivare erbjuder kostnadsfri och oberoende vägledning. Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Rådgivaren kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor. Rådgivningen är en kostnadsfri service från din kommun och en kommersiellt oberoende tjänst. Här kan du läsa mer om energi- och klimatrådgivning.

Kontakta en behörig installatör. Elinstallatören gör en föranmälan till Ystad Energi. Ystad Energi skickar en offert till dig och ett installationsmedgivande till elinstallatören. Elinstallatören installerar din produktionsanläggning och gör sedan en färdiganmälan till Ystad Energi som byter din elmätare och därefter kan du starta din småskaliga produktion.

För det överskott som din småskaliga produktion levererar ut på elnätet utöver din förbrukning betalar Ystad Energi Elnät AB en nätersättning. Ystad Energihandel köper endast överskottsel från solceller, förutsatt att anläggningen är kund och har förbrukningsavtal med Ystad Energihandel AB. Prislistor för aktuell ersättning: Nätnytta och energiöverskott Se även Frågor och Svar - småskalig produktion.

Vilka dagar eller månaders energiförbrukning din faktura är baserad på.

Den totala elförbrukning du har under ett helt år.

En unik kombination av siffror som hör ihop med dig som kund och dina kunduppgifter hos oss. Det gäller för alla energislag, och följer med dig om du flyttar, men fortsätter ha ditt elavtal hos Ystad Energihandel.

En apparat som registrerar hur mycket el du förbrukar. Vi läser av elen automatiskt och skickar därför alltid exakta elräkningar.

Mätaren fungerar ungefär som i en bil, där totalt antal tillryggalagda kilometer hela tiden anges. Vi tar betalt för skillnaden i mätarställning sedan det senaste faktureringstillfället.

Denna typ av elpris sätts månadsvis utifrån utbud och efterfrågan av el, på den nordiska elbörsen Nordpool.

Det elavtal du automatiskt får, från Ystad Energihandel (från 180701), när du flyttar in i en fastighet som har Ystad Energi Elnät AB som nätägare. Detta beror på att Ystad Energi Elnät AB har Ystad Energihandel som anvisad leverantör av el från 2018-07-01, till kunder hos Ystad Energi Elnät AB, som inte gör ett aktivt val. Bra att känna till är att Rörligtpris löpande inte har någon bindningstid, och att du oftast sparar på att så snart som möjligt byta till ett annat typ av elavtal. Fram till 2018-06-30 är det Kraftringen som är anvisningsleverantör.

Det pris per kWh du betalar, tills ditt elavtal går ut.

Kilowattimme är den enhet vi mäter din energiförbrukning i, och som ditt pris gäller. Ett exempel som gäller el: om du har en glödlampa som drar 100 watt och låter den vara tänd i 10 timmar har du använt en kilowattimme (alltså 100*10=1000 watt)..

Den sista faktura du betalar när du flyttar eller avslutar ett avtal.

Vårt momsregistreringsnummer hos Skatteverket. Det är obligatoriskt att inkludera när vi skickar ut fakturor.

Vi avrundar våra fakturor till närmaste hela krona, och skillnaden benämns öresutjämning.


Publicerad 2022-06-07, Uppdaterad 2023-12-06