Föranmälan och anmälan småskalig produktion

För att ansluta en småskalig produktionsanläggning till Ystad Energis elnät ska du anlita en behörig elinstallatör som fyller i och skickar in information till oss enligt nedan.

Din elinstallatör gör föranmälan direkt på vår hemsida under Föranmälan.

Blanketten Anmälan om anslutning av mikroproduktion     tillsammans med produktionsanläggningens typdata för elkvalitetsparametrar mailas till ystadenergi@ystad.se eller postas till:

Ystad Energi AB
Att. Rickard Ewerman
Fridhemsgatan 24
271 45 YSTAD

Publicerad 2022-08-17, Uppdaterad 2024-01-10