Arbete på gång

Som infrastruktur har fjärrvärme en central roll för att bygga det hållbara samhället och möjliggöra smarta och effektiva energilösningar. Därför stärker och utvecklar vi fjärrvärmen runt om i Ystad, Hedeskoga, Källesjö och Köpingebro. Här kan du läsa om några av våra projekt.

Pågående arbeten på vårt fjärrvärmenät

Juni: Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar, skickas ut nästa vecka, Cardellgatan och Buntmakaregatan.

Vecka 23, järrvärmeserviser grävda och svetsade denna vecka, fastigheter på Segelsömmaregatan.

Återställning pågår, Tallvägen Köpingebro. 

 

Maj: Vecka 22, förfrågningar om fjärrvärme och beställningar skickas ut, Cardellgatan och Buntmakaregatan.

Vecka 21, återställning pågår, Tallvägen Köpingebro.

Bostadshus som skall byggas på fastigheten Lillö skall anslutas till fjärrvärme, inkoppling vecka 21.

Vecka 19, återställning klar på Bäckahästen, Regementsgatan och Värngränd. Återställning pågår, Källesjövägen. Fjärrvärmeserviser grävda och svetsade denna vecka på Sektersgatan och Teatergränd. 

Brf Härden, 42 lägenheter, beställning erhållen och projekt påbörjas efter sommaren.

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar på Sektersgatan och Teatergränd, planerat till vecka 18.

Fjärrvärmeserviser grävda och svetsade vecka 18, Källesjövägen.

Återställning pågår, Bäckahästen, Regementsgatan och Värngränd.

Fjärrvärmekunder på Bruksgatan, Dragaregatan och Krogdammsvägen i Ystad samt G. Idrottsvägen och Nybrovägen i Köpingebro, återställning klar.

Första veckan i maj, förfrågningar om fjärrvärme och beställningar på Sektersgatan och Teatergränd, planerat till vecka 18.

 

April: Vecka 17, fjärrvärmeserviser grävda och svetsade - Bäckahästen, Regementsgatan och Värngränd.

Brf. Härden, 42 lägenheter, beställning erhållen.

Många förfrågningar om fjärrvärme, ett 30 tal till denna säsong.

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar från Bäckahästen, Regementsgatan, Sektersgatan och Värngränd är planerade till vecka 17.

Fjärrvärmekunder på Bruksgatan, Dragaregatan och Krogdammsvägen i Ystad samt G. Idrottsvägen och Nybrovägen i Köpingebro, återställning klar.

Vecka 15, återställning pågår på Askersgata och Estridens gata.

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar från Bäckahästen, Regementsgatan, Sektersgatan och Värngränd.

Mars: Brf med 42 lägenheter, Brf. Härden, diskuterar anslutning till fjärrvärme. Skall göra en ny ekonomisk kalkyl, de är positiva till fjärrvärmeanslutning.

Påskveckan: Återställning pågår på Bruksgatan, Dragaregatan och Krogdammsvägen, G. Idrottsvägen och Nybrovägen i Köpingebro, för fjärrvärmekunder på Banérgatan, Gustafsgatan och Sankta Gertrudsgatan är återställningen klar.

Återställning pågår, Bruksgatan, Dragaregatan och Krogdammsvägen.

 

Mars: Fjärrvärmekunder på Banérgatan, Gustafsgatan och Sankta Gertrudsgatan, återställning klar.

Vecka 13: Fjärrvärmeserviser grävda och svetsade denna vecka på G. Idrottsvägen och Nybrovägen i Köpingebro.

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar från Askersgata, Bäckahästen, Estridensgata, Regementsgatan, Sektersgatan och Värngränd.

Hos fjärrvärmekunder på Banérgatan, Gustafsgatan och Sankta Gertrudsgatan, återställning pågår, fredag 24 mars.

Fjärrvärmeserviser grävda och svetsade denna vecka på Bruksgatan, Dragaregatan och Krogdammsvägen.

Fjärrvärmekunder på Klysgatan och Ö Ankargatan återställning pågår, fredag 10 mars.

Antal fjärrvärme serviser skall grävas och svetsas på Tegnérgatan, Gustafsgatan, Sankta Gertrudsgatan, Bruksgatan och Banérgatan.

Många förfrågningar om fjärrvärme, ett 30 tal till denna säsong.

Inkoppling av fjärrvärmekunder på Klysgatan och Ö Ankargatan kommer utföras under fredagen 3 mars

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar från Asker gata, Estridens gata, Gamla Idrottsvägen i Köpingebro, Klysgatan och Ö Ankargatan.

 

Februari: Installation av serviser till ytterligare två fjärrvärmekunder på Rödkålsgatan, svets av serviser klart, återställning av markytan pågår.

Genomfört informationsmöte med Brf under vecka 7, 52 lägenheter.

Fjärrvärmeserviser skall grävas ner på Tegnérgatan, Gustafsgatan, Sankta Gertrudsgatan, Bruksgatan och Banérgatan.

På Rödkålsgatan pågår grävning och installation av serviser till tre kunder.  

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar från Ö Ankargatan.

 

Januari 2023: Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar från Rödkålsgatan och Ö Ankargatan.  

Bostadshus som skall byggas på fastigheten Lillö skall anslutas till fjärrvärme.

Många förfrågningar om fjärrvärme, ytterligare ca 30 denna säsong.

 

December 2022: Arbetet med att byta fjärrvärmemätare - vi byter mätare i egen regi och tar in en extern entreprenör som hjälper till. Ca 120 st villamätare, arbetet är nu klart.

Palme Lydersgatan och Sankt Knutsväg, allt skall vara återställt, endast toppasfaltering återstår.

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar från Rödkålsgatan och Ö Ankargatan.

Fortsatt många förfrågningar om fjärrvärme.

 

November: Brf, Spiltgången, klart och återställt.

Gamla Källesjö, ca 15 intresserade. Detta projekt är klart och återställt, asfalt kvarstår.

I Köpingebro, Lachmannsväg, skall 2 större hyresfastigheter anslutas till fjärrvärmen. Detta planeras påbörjas under vecka 42. Återställning pågår, extern entreprenör.

Gamla Källesjö, fjärrvärmeutbyggnad, ca 15 intresserade. I detta projekt är det färdiggrävt, nu pågår återställning. Yvå serviser kvar som skall anslutas.

Lemkegatan och Titangatan, dessa är anslutna och återställning kommer ske efterhand.

Hälsogränd ansluten och klar.

 

Oktober: Förfrågan från Brf på Ardennergatan om anslutning till fjärrvärme, 20 hushåll, alla vill ansluta sig. Detta projekt pågår.

Brf Spiltgången, 5 hushåll, skall anslutas till fjärrvärme. Dessa två projekt är inkopplade och återställning skall påbörjas.

Förfrågningar om fjärrvärme och beställningar, Blekegatan, Hälsogränd, Lemkegatan, Palme Lydersgatan, Rödkålsgatan, Sankt Knutsväg, Titangatan och Ö Ankargatan.

Industrigatan, fjärrvärme förläggs i samband med VA:s projekt i gatan. Detta kommer stärka redundansen i fjärrvärmenätet. Denna ledning kopplades in under torsdag 6 oktober och vi ser att den ger oss ett lägre framledningstryck vilket är positivt.

Extremt många förfrågningar om fjärrvärme.

Industrigatan, fjärrvärme förläggs i samband med VA:s projekt i gatan. Detta kommer stärka redundansen i fjärrvärmenätet. Denna ledning kopplades in under torsdag 6 oktober.

Fjärrvärmeanslutningarna på Ardennergatan och Spiltgången är påbörjade nu.

I Köpingebro, Lachmannsväg, skall 2 större hyresfastigheter anslutas till fjärrvärmen. Detta planeras påbörjas under vecka 42.

Återställning och allt klart på Bejersgatan, N Kompassgatan, Tegnérgatan och Stora Östergatan.

Extremt många förfrågningar om fjärrvärme.

Publicerad 2018-09-04, Uppdaterad 2023-06-02

Fjärrvärme

 

Driftinfo