Frågor och svar


Fjärrvärme är ett enkelt och smidigt sätt att få värme och varmvatten till ett stabilt pris och med låg miljöpåverkan. Förmodligen är det även den värmelösning som kräver minst tid och engagemang från kundens sida.

Vatten hettas upp i det lokala fjärrvärmeverket, ofta genom olika typer av förnybara biobränslen. Det upphettade vattnet pumpas sedan ut genom välisolerade rör under marken som utgör fjärrvärmenätet. Värmen från vattnet växlas därefter över till kundernas värmesystem ute i fastigheterna via en fjärrvärmecentral.

Ligger fastigheten inom eller i närheten av fjärrvärmenätet är förutsättningarna oftast goda att få fjärrvärme. Fyll i en intresseanmälan eller ta kontakt med vår kundservice på 0411-57 73 00 så hör vi av oss och berättar mer.

Du som är kund äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen (värmeväxlaren) och ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden förutom värmemätaren. Vi äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt fjärrvärmemätaren.

Vår fjärrvärme produceras till största del med förnybara bränslen och merparten av vår produktion är klimatneutral. Med fjärrvärme kan resurser som kanske annars hade gått till spillo tillvaratas. Effektiv förbränning och rökgasrening håller utsläppen på en låg nivå. Fjärrvärme är med andra ord ett enkelt och smart sätt att få det varmt och skönt, samtidigt som du värnar om miljön.

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara.

Fjärrvärmen har haft en jämn prisutveckling de senaste tjugo åren. Priset har stigit, men betydligt mindre än priserna för el och olja. Vi på Ystad Energi AB arbetar efter strategin att hålla en långsiktig och stabil prissättning. Vår verksamhet förutsätter en långsiktig relation till våra fjärrvärmekunder, vilket innebär att prisnivån måste vara stabil.

Fjärrvärme är en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform som sköter sig själv. Med fjärrvärme har du ett skönt inomhusklimat oavsett hur kallt det är ute. Du har dessutom obegränsad tillgång till varmvatten och ett väldigt bra miljöval.

Troligtvis är det ett avbrott i fjärrvärmenätet. När det gäller planerade avbrott informerar vi våra kunder och fastighetsägare i god tid innan, genom brev. Hemsidan uppdateras med både planerade och oplanerade avbrott i fjärrvärmeleveransen, (oplanerade publiceras endast under kontorstid).

Vårt fjärrvärmevatten är färgat grönt för att lättare spåra läckor i fjärrvärmenäten och i fjärrvärmecentraler. Färgämnet som vi använder heter Pyranin och är ett ofarligt och luktfritt natriumsalt som används som färgämne i bland annat diskmedel och schampo.


Publicerad 2022-09-04, Uppdaterad 2023-11-08

Fjärrvärme

 

Driftinfo

 

Arbete på gång