Ska du gräva?

Innan du börjar gräva i marken ska du informera dig om eventuella ledningars sträckning där du tänker gräva. En avgrävd eller skadad ledning kan orsaka stora skador och kostnader, inte bara för dig själv utan också för många andra som är anslutna till ledningsnätet.

Kabelvisning är gratis - beställ minst 5 dagar innan

Var säker innan du börjar gräva, be om kabelvisning. Det gör du i första hand genom Ledningskollen. Vi kommer gärna ut och visar var ledningarna ligger, självklart utan kostnad. 

Så här gör du:
Gå in på Ledningskollen och beställ kabelvisning.

Gäller frågan ett befintligt ledningsanvisningsärende?

Kontakta Geomatikk som hjälper Ystad Energi med detta på följande sätt:
• Maila ledningsanvisning@geomatikk.se, ange LK-Id* och fråga
• Ringa Geomatikks kundmottagning: 026-12 35 00, ange LK-Id* och fråga
 
Gäller frågan akut ledningsanvisning (samhällsfara) uppskattas om ett ärende skapas i Ledningskollen. Geomatikk kontaktas dygnet runt på 026-12 35 00.

Grävinstruktion

Tips på grävning och håltagning på egen fastighet: Arbete på egen fastighet

Om olyckan varit framme

Felanmälan 0411-57 73 00 eller info.oppetstadsnat@ystad.se

Publicerad 2022-05-21, Uppdaterad 2023-04-11

Beställ ÖSY

 

Beställ tjänster

 

Driftinfo