Skall du gräva?

Innan du börjar gräva i marken ska du informera dig om eventuella ledningars sträckning där du tänker gräva. En avgrävd eller skadad ledning kan orsaka stora skador och kostnader, inte bara för dig själv utan också för många andra som är anslutna till ledningsnätet.

Kabelvisning är gratis - beställ minst 5 dagar innan

Var säker innan du börjar gräva, be om kabelvisning. Det gör du i första hand genom Ledningskollen. Vi kommer gärna ut och visar var ledningarna ligger, självklart utan kostnad. Du bör också kontakta Ystads kommun, VA, Telia/Skanova, E.ON och eventuella andra ledningsägare innan du påbörjar ditt arbete.

Så här gör du:
Gå in på Ledningskollen och beställ kabelvisning.

Grävinstruktion

Tips på grävning och håltagning på egen fastighet: Arbete på egen fastighet

Om olyckan varit framme

Felanmälan 0411-57 73 00 eller info.oppetstadsnat@ystad.se

Publicerad 2020-05-21, Uppdaterad 2021-10-25

Beställ ÖSY

 

Beställ tjänster

 

Driftinfo