Om Öppet Stadsnät

Sedan februari 2011 bygger vi på Ystad Energi ett Öppet Stadsnät (bredbandsnät av fiber) till invånare och företag i hela Ystads kommun. Antalet anslutna kunder ökar stadigt. De allra flesta vill framtidssäkra sitt hus med en supersnabb kommunikation både till och från sitt hus.

För Ystad i framtiden

Startskottet för utvecklingen av det öppna stadsnätet i Ystad avfyrades långt innan 2011. Redan 2001, tio år tidigare, började Ystad Energi bygga fiberoptiskt nät till alla kommunala fastigheter. Det blev en infrastruktur som sträcker sig genom hela staden och ut i de flesta av kommunens byar.

Våren 2010 fick vi i uppgift av kommunfullmäktige att bygga ut detta fiberoptiska nät till ett öppet stadsnät – ett nät tillgängligt för alla. Det är alltså Ystad Energi som byggt själva ledningarna och som ansvarar för att det fungerar. För dig som invånare eller företagare i kommunen innebär det att du kan ansluta dig till det öppna stadsnätet och sen välja själv mellan olika tjänsteföretag för internet, tv och andra tjänster. Sådana företag är t ex ComHem, Viasat och Bahnhof. 

Fibernät gör det mesta möjligt

Fibernät överför information via ljus istället för via elektriska signaler och ger därför en stabil hastighet. Det är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar och har i princip obegränsad kapacitet av digital trafik. 

Vi ställer allt högre krav på att information skall nå oss snabbare och snabbare. Fiber är idag det mest framtidssäkra alternativet för kommunikation till och från hemmet eller företaget. Bandbredden ökar i takt med att tekniken utvecklas. Kapaciteten sista biten till användaren håller den bandbredd kunden beställt av sin tjänsteleverantör och den delas inte med andra (som i mobila nät). En fiberanslutning hem till dig ökar värdet på fastigheten.

Vi skapar ryggraden för öppen infrastruktur

Ystad Energi erbjuder själv inga tjänster i fibernätet utan låter andra kommersiella aktörer (t ex ComHem, Viasat och Bahnhof) verka i öppen konkurrens i vårt nät. Konkurrensen gör att priserna pressas och det skapar en öppenhet för dig som slutkund och ger fördelar till både privata hushåll och företag.

Efter upphandling har vi gett Open Universe uppdraget att förse det öppna stadsnätet med tjänster. I tjänsteportalen finns flera konkurrerande företag (t ex ComHem, Bredband2 och Bahnhof) att välja mellan.
Det är med andra ord Ystad Energis roll att se till att kunder som vill ansluta sig till Öppet Stadsnät i Ystad kan det, och vi ansvarar även för att underhålla och driftssäkra denna infrastruktur. Open Universe har som uppgift att se till att det öppna stadsnätet fylls med tjänster från konkurrerande leverantörer.

Ystad Energi erbjuder samtidigt andra kommunikationsleverantörer plats i fibernätet. Några exempel är Tele2, Teleservice, Telenor och Telia.

Publicerad 2022-05-15, Uppdaterad 2023-09-13

Beställ ÖSY

 

Beställ tjänster

 

Driftinfo