32922213-students-with-laptop-and-books-walking-outside.jpg

Pedagogiskt material

Här hittar du pedagogiskt material kring avfallshantering och hållbar utveckling. Lärare kan använda det i skolan i undervisningen och föräldrar kan använda det för att prata med sina barn hemma.

Förskola

 • Materialvärlden är ett utbildningsmaterial kring materialåtervinning för förskola.

 • Hannas hus är ett verktyg för lärare som kan användas för att öka barns kunskap om kemikalier och kemiska produkter. Från Kemikalieinspektionen.

 • Material om nedskräpning för förskola och åk F - 3 från Håll Sverige Rent.

 • Skräplabbet är ett roligt kunskapslabb om nedskräpning för barn i alla åldrar från Håll Sverige Rent.

 • Kapten Reko och Rekospelet är ett utbildningsmaterial som syftar till att lära barn i förskola/förskoleklass och vuxna i deras närhet varför man inte ska slänga maten och vad man kan göra för att minska matsvinnet.

 • Bonden i skolan Lär dig mer om bondens arbete och varifrån vår svenska mat kommer, från LRF och Sveriges bönder.

 • Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling för skolor och förskolor från Håll Sverige Rent och det internationella nätverket Eco-Schools.

 • Aktiviteter och uppgifter inom hållbar utveckling för förskolan från Håll Sverige Rent.

 • WWF:s lärarrum är till för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll inom lärande för hållbar utveckling för elever i alla åldrar från förskola till gymnasium. 

Årskurs F-3

 • Hannas hus är ett verktyg för lärare som kan användas för att öka barns kunskap om kemikalier och kemiska produkter. Från Kemikalieinspektionen.

 • Material om nedskräpning för förskola och åk F - 3 från Håll Sverige Rent.

 • Skräplabbet är ett roligt kunskapslabb om nedskräpning för barn i alla åldrar från Håll Sverige Rent.

 • Resterkocken riktar sig till barn och unga i grundskolan och har som mål att minska matsvinnet och öka kunskapen om livsmedlens hållbarhet och användningsområden.

 • Kapten Reko och Rekospelet är ett utbildningsmaterial som syftar till att lära barn i förskola/förskoleklass och vuxna i deras närhet varför man inte ska slänga maten och vad man kan göra för att minska matsvinnet.

 • Bonden i skolan Lär dig mer om bondens arbete och varifrån vår svenska mat kommer, från LRF och Sveriges bönder.

 • Smarta val från Konsumentverket är ett nedladdningsbart material för årskurs F – 6 som tar upp ämnena mat, hälsa, ekonomi och miljö.

 • Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling för skolor och förskolor från Håll Sverige Rent och det internationella nätverket Eco-Schools.

 • WWF:s Utbildning är till för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll inom lärande för hållbar utveckling för elever i årskurs F - 9.

 • WWF:s lärarrum är till för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll inom lärande för hållbar utveckling för elever i alla åldrar från förskola till gymnasium.

 • Allemansrätten för barn och unga från håll Sverige Rent riktar sig till årskurs 1 - 6, men passar även till förskoleklass.

Årskurs 4-6

 • Undervisningsmaterial och lektionstips från Sysav.

 • Hyr en buss och kom till Sysav i Malmö för en föreläsning och guidad tur på Spillepengens avfallsanläggning eller bjud in en skolinformatör från Sysav att besöka er i skolan för att hålla en lektion om avfallshantering ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

 • Material för att arbeta med en kemikaliesmart skola från Håll Sverige Rent och Kemikalieinspektionen.

 • Hållbarhet på schemat material från Håll Sverige Rent.

 • Skräplabbet är ett roligt kunskapslabb om nedskräpning för barn i alla åldrar från Håll Sverige Rent.

 • Resterkocken riktar sig till barn och unga i grundskolan och har som mål att minska matsvinnet och öka kunskapen om livsmedlens hållbarhet och användningsområden.

 • Släng inte maten är ett läromedel bestående av tre lektioner och utgångspunkten är elevens egna tankar, kunskaper och attityder.

 • Bonden i skolan Lär dig mer om bondens arbete och varifrån vår svenska mat kommer, från LRF och Sveriges bönder.

 • Smarta val från Konsumentverket är ett nedladdningsbart material för årskurs F – 6 som tar upp ämnena mat, hälsa, ekonomi och miljö.

 • Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling för skolor och förskolor från Håll Sverige Rent och det internationella nätverket Eco-Schools.

 • Unga Reportrar är en tävling för årskurs 6 – 9 och gymnasiet där eleverna får i uppdrag att arbeta som grävande journalister och undersöka en hållbarhetsfråga.

 • WWF:s Utbildning är till för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll inom lärande för hållbar utveckling för elever i årskurs F - 9.

 • WWF:s lärarrum är till för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll inom lärande för hållbar utveckling för elever i alla åldrar från förskola till gymnasium.

 • Allemansrätten för barn och unga från håll Sverige Rent.

 • Natur och miljöboken är en miljöutbildning om hållbar utveckling i tre steg riktad till årskurs 4–6.

Årskurs 6-9

 • Undervisningsmaterial och lektionstips från Sysav.

 • Hyr en buss och kom till Sysav i Malmö för en föreläsning och guidad tur på Spillepengens avfallsanläggning eller boka en föreläsning och en tur i Sysavs avfallskraftvärmeverk.

 • Sopskolan är ett skolmaterial för årskurs 7 – 9 från Avfall Sverige.

 • Hannas hus är ett verktyg för lärare som kan användas för att öka barns kunskap om kemikalier och kemiska produkter. Från Kemikalieinspektionen.

 • Skräplabbet är ett roligt kunskapslabb om nedskräpning, för barn i alla åldrar. Från Håll Sverige Rent.

 • Resterkocken riktar sig till barn och unga i grundskolan och har som mål att minska matsvinnet och öka kunskapen om livsmedlens hållbarhet och användningsområden.

 • Släng inte maten är ett läromedel bestående av tre lektioner och utgångspunkten är elevens egna tankar, kunskaper och attityder.

 • Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling för skolor och förskolor från Håll Sverige Rent och det internationella nätverket Eco-Schools.

 • Unga Reportrar är en tävling för årskurs 6 – 9 och gymnasiet där eleverna får i uppdrag att arbeta som grävande journalister och undersöka en hållbarhetsfråga.

 • Hållbart såklart! från Konsumentverket består av 6 fristående filmavsnitt, 24 färdiga lektioner och 6 digitala quiz om hållbar konsumtion, konsumenträttigheter och privatekonomi.

 • En PowerPoint Presentation med lärarmanus om miljömässigt hållbar konsumtion från Konsumentverket.

 • WWF:s Utbildning är till för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll inom lärande för hållbar utveckling för elever i årskurs F - 9.

 • WWF:s lärarrum är till för dig som är pedagog och vill hitta former, metoder och innehåll inom lärande för hållbar utveckling för elever i alla åldrar från förskolan till gymnasiet.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Allmänt bra pedagogiskt material och annan bra information

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2024-07-10

Kontakta oss

Hållbart lärande i Ystads kommun
Marietorps naturskola
E-post:Marietorpsnaturskola@ystad.se

Studiebesök på Sysav eller ett besök hos er i skolan av Sysavs miljöpedagoger

Har din skola/förskola ett TaGe-skåp?

I TaGe-skåpet kan du lämna kläder som du växt ur eller inte längre använder så att någon annan kan använda dem istället.

Här hittar du kommunanpassat material till ert TaGe-skåp:

Information om TaGe-skåpet

Skylt till TaGe-skåpet (förskola och F – 3)

Onaturligt i naturen

Med kampanjen Onaturligt i naturen tar Sysav och dess ägarkommuner ett humoristiskt grepp kring sopsortering och nedskräpningsproblematiken. Följ med ut i naturen där stå upp-komikern Marcus Johansson försöker att hitta djur i den nerskräpade miljön.

Resterkocken

Resterkocken riktar sig till barn och unga i grundskolan och har som mål att minska matsvinnet och öka kunskapen om livsmedlens hållbarhet och användningsområden. Läs mer på resterkockens hemsida.

Följ oss på sociala medier!

facebook logga
Följ oss på Avfallsenhetens Facebook-sida Hållbart i Ystad där vi uppdaterar dig med tips, nyheter och information kring miljö och avfallsminimering. Gå in och gilla!

youtube logga
Avfallsenheten finns även på Ystads kommuns YouTube-kanal. Här lägger vi upp massa roliga och informativa videos om hållbarhet och återvinning. Följ oss!