Buxbomssjukan

Till vår fasa har vi nu upptäckt att vår buxbom i Klosterträdgårdarna drabbats av buxbomssjuka, (buxbomsvamp, Cylindrocladium buxicola). Alla plantorna kommer troligtvis att dö. Det är bara en tidsfråga. Efterhand som de blir gula, kommer vi att gräva upp dem och till hösten, om ekonomin tillåter, eventuellt plantera ersättningsväxter.

Vi kommer även att göra ett försök med att medicinera våra buxbomshäckar med en blandning av 1 % Proalexin + 1 % Aminosol. Detta kommer att upprepas med 2 veckors mellanrum, ca 5ggr/säsong, för att bromsa sjukdomsförloppet.

OBS! Ingen av produkterna är giftiga. Proalexin är ett salt. Kaliumfosfit och Aminosol är ett koncentrat av naturliga aminosyror. Det medför därför ingen risk för användaren eller närboende. Aminosol luktar inte rosor, så kanske någon kan klaga på lukten.

Buxbom

Bilden: Buxbom som är angripen av buxbomsvamp

Tänkbara framtida småbladiga och städsegröna ersättningsalternativ till buxbom

Lågväxande sorter av idegran – ’Green Mountain’, ’Green Diamond’, ’Kleiner Grüner’ eller ’Nana Compacta’.

Blå järnek, Ilex reservae ’Magical Little Rascal’, en småbladig sort med mörkgröna blanka blad.

Det finns också en dvärgliguster, ’Lodense’, som liknar buxbom. Men den är bara halvt vintergrön.

Myrtentry kan vi också överväga, den är städsegrön och går i zon 1-2.

Publicerad 2022-12-30, Uppdaterad 2023-04-26