Motionsspar_©AnnaJensen.jpg

Skötselplan för stugområdet i Ystads sandskog

Ystad sandskog sträcker sig från Ystad tätort i väster till Nybroåns mynning i öster. Stugområdet ligger i den västra delen, de obebyggda delarna av Ystad sandskog är naturreservat.

På 1700-talet var Ystad sandskog fortfarande öppen sandmark med sandflyktsproblem. Plantering med framförallt tall påbörjades i början av 1800-talet för att binda sanden. Kring 1850 började området användas som utflyktsmål. I början tog man sig dit till fots eller med häst och vagn, så småningom började en del familjer att återvända till samma plats gång på gång och myndigheterna började acceptera så kallade bordsplatser. Kring 1870-1880 började man bygga stugor och villor i Ystad sandskog.

Idag finns det ungefär 550 arrendeställen med stugor. Under 2017 och 2018 togs en Naturvårds- och rekreationsanpassad skötselplan för stugområdet i Ystads sandskog fram.

För området gäller även dessa områdesbestämmelser:

Ystad_221_pb.pdf 

Ystad_221_pk.pdf

 

 

Publicerad 2023-06-12, Uppdaterad 2023-08-21