Förbättring av Dag Hammarskjölds park

2012 anlade vi ett nytt område strax norr om gång- och cykelvägen i östra delen av Dag Hammarskjölds park. Här fanns innan arbetena påbörjades bara ett smalt naturstråk. En utvidgning här blev ett trevligt tillskott till naturparken. Området har planterats med ek och björk.

Karta Dag Hammarskjölds park
Bilden: Skiss på Dag Hammarskjölds park med förändringarna

 

Dag Hammarskjölds park

Dag Hammarskjölds park

Dag Hammarskjölds park

Planteringen förra året längs Dag Hammarskjölds väg kommer också att kompletteras. De branta slänterna, längs det öppna diket från Karlssons dammar, kommer att planas ut så det passar bättre in i naturområdet och blir en säkrare miljö.

För att göra området mera tillgängligt, anlägger vi en promenadstig, som ansluter till befintlig cykelväg och området vid Karlssons dammar.

Det är vår förhoppning att ni har överseende med den olägenhet, som detta arbete tillfälligt kan innebära med eventuell begränsad framkomlighet i denna del av Dag Hammarskjölds park.

Publicerad 2022-12-17, Uppdaterad 2024-04-15