_B7B1419.jpg

El, fjärrvärme och öppet stadsnät

Elförsörjning

Inom Ystads kommun finns två elnätsägare, Ystad Energi AB och E.ON. Vilken nätägare du har framgår av nedanstående karta. Du kan alltid ringa till Ystad Energis kundtjänst 0411-57 73 00 för att få klart besked. Det går inte att byta nätägare i respektive område.

Karta över elnätet i Ystads kommun

När det gäller elhandel väljer du som kund fritt mellan olika elhandelsbolag. Se mer på Ystad Energis hemsida.

Gatubelysning

Ystads kommun och Trafikverket äger belysningen inom Ystads kommun på de vägar som kommunen och Trafikverket svarar för. Underhållet sköts av Ystad Energi AB. Felanmälan kan göras på våra sidor.

Eventuella önskemål om kompletterande belysning framförs till Ystads kommun / Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fjärrvärmeförsörjning

Ystad Energi AB har ett utbyggt fjärrvärmenät i centralorten Ystad, i Källesjö,  Hedeskoga och i Köpingebro. Är du intresserad av en anslutning eller vill prata fjärrvärme allmänt kan du kontakta vår kundtjänst.

I Löderup finns ett privatägt fjärrvärmenät. Intresserade kan kontakta Magnus Eriksson på telefon 0411-52 40 76.

Öppet stadsnät

I Ystads Öppna stadsnät kan man välja mellan internet, tv och telefoni från flera olika leverantörer via en och samma anslutning. Är du inte redan ansluten kan du skicka in din beställning till Ystad Energi. Det behövs ett visst antal beställningar för att vi ska kunna ansluta dig. Läs mer om Öppet stadsnät här.

Inom Ystads kommun finns naturligtvis fler möjligheter att ansluta sig till Internet eller till kabel-tv. Telia, Teleservice, ComHem, Tele2 m fl erbjuder sådana anslutningar. Dessa leverantörer erbjuder dock bara sina egna tjänster utan konkurrens i näten.

Publicerad 2022-11-04, Uppdaterad 2024-03-18