Fältgruppen

Tobak, alkohol- och drogförebyggande arbete

Fältgruppen arbetar med utgångspunkt i Socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention med att förebygga att barn och unga i Ystad kommun börjar använda tobak, alkohol och droger. Förebyggande arbete görs i samverkan genom föräldrautbildning och informationsspridning på olika nivåer, ungdomsdemokrati, skolbesök samt uppsökande arbete i ungdomsmiljöer.

Genom uppsökande arbete kan vi identifiera riskmiljöer, nya trender och företeelser i ungdomsgruppen och föreslå aktiviteter och insatser för att förebygga riskbeteenden.

Fältgruppen informerar på olika sätt, t ex via utskick i V-klass och på sina sociala medier.

Publicerad 2022-04-09, Uppdaterad 2024-03-28