Fältgruppen

Tobak, alkohol- och drogförebyggande arbete

Fältgruppen arbetar utifrån socialnämndens uppdrag och har hela Ystads kommun som arbetsfält. Vårt arbete har utgångspunkt i socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention.

Genom olika insatser arbetar vi med att förebygga att barn och unga i Ystad börjar använda tobak, alkohol eller andra droger. Det görs genom föräldrautbildning, skolbesök, ungdomsdemokrati, föreläsningar, samverkan samt uppsökande arbete i miljöer där barn och unga finns.

 

 

Publicerad 2020-04-09, Uppdaterad 2021-04-08