Strandliv

Badplatser inom Ystads kommun, inklusive information om hund- och hästbad, vattenskoter och andra aktiviteter i vatten.

Bild sandstrand

Långa härliga badstränder finns i princip längs hela kuststräckan – fyra mil sandstrand, från Sandhammaren i öster till Svarte i väster. De mest populära och välbesökta badplatserna är:

 • Svarte
 • Ystad Sandskog (vid Saltsjöbaden och en bit österut finns 5 st bryggor, nr 0-4)
 • Löderups Strandbad
 • Sandhammaren

Välkommen till våra stränder

Pdf-broschyr om stränderna i Ystads och Simrishamns kommun

I broschyren finns:

 • kartor över stränderna
 • badfakta
 • säkerhetsråd
 • viktiga förhållningsregler
 • parkeringsinformation

Du kan även hämta ditt exemplar av broschyren på Ystad Visitor Center – turistbyrån vid S:t Knuts Torg i Ystad.

Sydöstra Skånes 50 bästa badplatser 
(länk till interaktiv karta på Ystads Allehandas webbplats)

Mer information

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid våra stränder


Bad för hund och häst

När och hur man får rasta sin hund på stranden regleras i den lokala ordningsstadgan. Kort sammanfattat gäller: Under sommarperioden 1 juni-30 september är hundar ej tillåtna på allmänna badplatser. 

I de områden längs stränderna som tillhör naturreservat råder ridförbud året om, och hundar ska alltid vara kopplade.

Under tiden 1 april-30 september får ridning endast äga rum på av kommunen anvisade ridvägar. Karta över ridvägar. Det är förbjudet att under samma tid rida på allmän badstrand på de sträckor som framgår av kartan (se länk nedan).

Hundar är välkomna och rekommenderas att bada:

 • på det anvisade hundbadet längs strandsträckan öster om Lilleskog och fram till väster om reningsverket
 • strandsträckan vid Kabusa, när det inte pågår skjutövningar där
 • strandsträckan vid Hagestad naturreservat, under förutsättning att hunden är kopplad

Karta med de exakta sträckorna för sommarperiodens hund- och hästförbud utmärkta. 

Sträckor som på kartan varken är gröna (ansvisat hundbad) eller röda (hund- och ridförbud) är inga allmänna badplatser, och där finns det inga ordningsföreskrifter. Där gäller sunt förnuft och ömsesidig hänsyn.

Generella regler för hundar (t ex var de inte får vistas samt var och när det råder koppeltvång på övriga platser i kommunen) finns i de lokala ordningsföreskrifterna, sid 7-8.

Vattenskoter

I Länsstyrelsen i Skånes författning om vattenskoter  finns fem tillåtna områden för vattenskoter i Skåne, varav ett i Ystads kommun. Det 5 kvadratkilometer stora området är beläget sydväst om reningsverket och ut mot Lilleskog. 

Karta med utmärkt vattenskoterområde

Kör ansvarsfullt!

Viktigt att tänka på:

 • Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.
 • Använd rampen/slipen i Ystads marina för att sjösätta skotern.
 • Använd Marinans allmänna farled för att transportera dig ut ur marinan. Se bildförtydligandet nedan. Använd inte handelshamnens farled.
 • Allmän farled ska användas endast som transportsträcka, inte som ett vattenskoterområde. 
 • Därefter ska du välja den kortaste vägen bort till vattenskoterområdet, dock inte inom vattenområde som ingår i allmän badplats.
 • Du får inte köra närmare land än 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd.
 • Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter har yrkestrafik alltid företräde framför fritidstrafik.

Säkerhet och regler:

 • Kustbevakningen och i vissa fall Sjöpolisen är ansvariga för att se till att reglerna efterlevs.
 • Polisen kan ge 1500 kr i ordningsböter på plats, för störande och onödig vattenskoterkörning. (Gäller fr o m 1/7 2021).
 • Åldersgränsen för att få köra vattenskoter är 15 år.
 • Du som kör vattenskoter ska göra det med gott omdöme och se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljö, naturliv eller människors hälsa. Läs mer om vattenskoterkörning och vad som gäller generellt på Polisens hemsida.
 • Du har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem.
 • Sjölagen och sjötrafikförordningen reglerar bland annat vad som gäller kring säkerhet, hastighet och sjöfylleri.
 • Miljöbalken reglerar bland annat frågor om buller, skyddade områden och skyddade arter.

Utsnitt från sjökort över Ystad hamn, med två farleder utmärkta

Bildförtydligande från sjökort: De två allmänna farlederna in och ut ur Ystad – handelshamnens farled och marinans farled. (Källa: Sjöfartsverket)

Nya regler fr o m maj 2022

Från och med 1 maj 2022 kommer det att krävas förarbevis för att få köra vattenskoter. Lägsta ålder för att få köra blir då 15 år, och för att få köra måste man ha genomgått en utbildning och ha fått godkänt.

Parkering för bil och cykel

Parkera lagligt och visa hänsyn

Även om alla får plats på badplatsen, så brukar det bli trångt till och från stranden. Om du kör bil till stranden, ställ inte bilen så att den blockerar räddningsvägar. Vid en eventuell olycka är det livsavgörande att räddningsfordon kommer ner till stranden – både för din egen och alla andras säkerhets och trygghets skull.

Var du kan parkera är markerat på kartorna i broschyren "Välkommen till våra stränder" ovan". Tänk på att följa trafikreglerna: parkera inte så du står i vägen för räddningsfordon, på grönområden eller nära korsningar. Är du osäker, chansa inte. Det kan både bli farligt och dyrt. Fordon som parkeras olagligt kommer att bötfällas och de fordon som står i vägen kommer att transporteras bort.

Var också försiktig när du kör där det rör sig mycket folk i kustsamhällen och på väg till stranden, var till exempel extra uppmärksam när du backar.

Töm bilen själv. Lämna inga värdesaker i bilen när du parkerar.

Du lämnar givetvis inte hunden i bilen. Det blir snabbt höga temperaturer i kupén.

Det går bussar till ett antal av våra stränder. Se under respektive strand i broschyren vilka busslinjer som finns. Tidtabeller finns på skanetrafiken.se och i Skånetrafikens app.

I Ystad Sandskog, sträckan längs strandpromenaden/cykelvägen mellan brygga 0 och 4, får cyklar endast parkeras i cykelställ för att inte blockera räddningsvägar. Dessa hittar du vid brygga 1, Myrgången, Lövsångarestigen, Fritidsvägen samt vid Jaktens kiosk och minigolf (brygga 4). Det går också bra att sätta cykeln vid Midsommarängen (lekplatsen) mellan Ystads Saltsjöbad och Strandvägen. Interaktiv cykelkarta med bl a cykelparkeringarna utmärkta.

Säkerhet och trygghet

Tänk på att vattnet är strömt när det blåser pålandsvind. Om du hamnar i strömt vatten och har svårt att ta dig in till land, simma då längs med stranden tills strömmarna minskar och simma sedan mot land. Läs mer på sid 8–9 i broschyren "Välkommen till våra stränder" ovan.

Badar du på Ystads sydkust, var då även uppmärksam på att svallvågor från färjorna kan komma plötsligt ”från ingenstans”.

 • Bada aldrig när det går höga vågor
 • Bada alltid tillsammans med någon
 • Simma längs med stranden
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon i vattnet
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd
 • Undvik uppblåsbara leksaker
 • Lek inte med livräddningsmateriel
 • Meddela alltid var du ska bada och när du tänker komma tillbaka
 • Testa din simkunnighet innan du badar utomhus.

Och du – var rädd om dig och andra när du badar. Kort sagt: ta ansvar för både dig själv och andra i vattnet. Välkommen till våra stränder!

STRANDVETT – så här vistas du ansvarsfullt på stranden under Coronapandemin
(pdf från Svenska Livräddningssällskapet)

BADVETT | BÅTVETT | ISVETT | VÄDERVETT
– lär dig att känna frihet och trygghet vid badplatser
– lär dig hur du ska uppträda i vattnet
– lär dig vilken utrustning du behöver ha med dig
– lär dig att vistas säkert vid och i vatten
(Svenska Livräddningssällskapets hemsida)

 

Parkera rätt och håll räddningsvägarna fria

Tänk även på var du parkerar cykeln och bilen vid stranden, så att du inte blockerar räddningsvägar för utryckningsfordon som behöver komma fram:

 • I strandbroschyren hittar du information om var du kan parkera med bil på respektive badplats.
 • I Sandskogen, längs Strandvägen från brygga 0-4, får cyklar endast parkeras i cykelställ.
  Fordon som parkeras olagligt kommer att bötfällas och de fordon som står i vägen kommer att transporteras bort.
Låna flytväst

Behöver du låna flytvästar kan du göra detta gratis på Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) på Metallgatan 2, Ystad. Via länken hittar du öppettider och telefonnummer.

 

Kommunkartan visar detaljerna

På vår kommunkarta kan du se bland annat se de anvisade sträckorna för hundbad, områdena där hund- och ridförbud gäller sommartid samt vattenskoterområdet.

Välj vad som ska synas i kartan genom att klicka på listlager-knappen i den blåa menyn uppe till höger. Välj därefter vad du vill ska synas genom att öppna och kryssa i valfria rutor, t ex Fritid och kryssa sen i t ex: 

 • badplats (hundbad inluderat)
 • ridstigar
 • hund- och ridförbud sommartid
 • vattenskoterområde

Du kan också klicka på kompassymbolen för att använda platstjänsten i din mobil.

Vattenkvalitet och badtemperatur

Den senaste informationen om vattenkvalitet och -temperatur vid våra badplatser: havochvatten.se

Naturistbad

Ystad har inget officiellt naturistbad, men vi känner till att det av hävd finns vissa stränder i kommunen där nakenbad är brukligt.

För ökad kännedom om vad som kan förväntas – av alla badande – håller vi på att se över om det behöver tydliggöras vad som gäller och preciseras var.

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, badar eller gör något annat i naturen. Läs mer på naturvardsverket.se.

Vi rekommenderar grillning på särskilda grillplatser. Var uppmärksam på att totalt eldnings- och grillförbud kan råda under torra perioder. Lämna stranden som du fann den. Du vistas i en attraktiv och vacker miljö, ofta inom naturreservat, med unika värden. Självklart tar du med dig dina sopor. Och släng inget kött, på eller vid stranden, så hjälps vi åt att förhindra att vi får in afrikansk svinpest i landet. Släng dina matresterna i soporna, lämna dem inte på stranden efter en picknick eller vid rastplatser i närheten. Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.

Beach info in English

Information in English about the beaches in our area: Brochure 2021 (pdf)
Parking, facilities, safety information etc.

Publicerad 2013-06-19, Uppdaterad 2021-07-08

Hjälp oss

Hjälp oss att hålla Ystads stränder och omgivande natur fina, säkra och användbara genom att göra en felanmälan eller lämna synpunkter på saker du noterat i naturen eller längs stränderna.

Ladda hem appen eller fyll i formuläret här.

Övriga bad

Ystad Arena Bad
Familjebad inomhus

Nybrostrandsbadet
Tempererade utomhusbassänger

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen. Och i naturreservat finns dessutom särskilda regler, och extra försiktighet gäller.

Läs mer här om vad Allemansrätten innebär.