Strandliv

Badplatser inom Ystads kommun, inklusive hund- och hästbad.

Bild sandstrand

Långa härliga badstränder finns i princip längs hela kuststräckan, förutom vid Kabusa skjutfält och vid stranden strax väster om Marinan. De mest populära och välbesökta badplatserna är:

 • Svarte
 • Ystad Sandskog
 • Löderups Strandbad
 • Sandhammaren

Vid Saltsjöbaden i Ystad Sandskog finns fem bryggor (nr 0-4).

Välkommen till våra stränder

Här kan du läsa om stränderna i både Simrishamns och i Ystads kommun.
("Välkommen till våra stränder" – bläddringsbar pdf-broschyr).

Förutom information finns också kartor, badfakta, säkerhetsråd, viktiga förhållningsregler och parkeringsinformation.

Du kan också hämta ditt exemplar av broschyren på Ystad Visitor Center – turistbyrån vid S:t Knuts Torg i Ystad.

English information about the beaches in our area.

På webbsidan www.havochvatten.se/badvatten hittar du den senaste informationen om badvattnet vid aktuella badplatser inom vår kommun.

Bad för hund och häst

När och hur man får rasta sin hund på stranden regleras i den lokala ordningsstadgan. Kort sammanfattat kan nämnas att det är förbjudet att under tiden 1 april - 30 sept medföra hund eller rida på allmän badplats.

I Ystads Sandskog får ridning endast äga rum på av kommunen anvisade ridstigar.
Hundar är välkomna att bada längs sträckan väster om reningsverket fram till Lilleskog.

I de områden längs stränderna som tillhör naturreservat råder ridförbud året om och hundar ska alltid vara kopplade.

OBS! Informationen om hundbad i broschyren Välkommen till våra stränder är felaktig. Det är ovanstående regler som gäller.

På kommunkartan kan du se de exakta, utmärkta områdena. Se nedan.

Vattenskoter

I Länsstyrelsen i Skånes författning om vattenskoter anges fem tillåtna områden i Skåne, varav ett finns i Ystads kommun. Det fem kvadratkilometer stora området är beläget sydväst om reningsverket och ut mot Lilleskog. Använd gärna kommunkartan (se nedan) för att se det exakta, utmärkta området.

Ur författningen:
Länsstyrelsen avgränsar de allmänna farlederna för vattenskoteranvändning på så sätt att sådana farkoster inte får köras närmare land än 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd. För transport mellan sjösättningsplats eller strand och tillåtet vattenskoterområde får kortaste väg väljas, dock inte inom vattenområde som ingår i allmän badplats.

 • Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.
 • Du som kör vattenskoter ska göra det med gott omdöme och se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljö, naturliv eller människors hälsa.
 • Du har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem.
 • Sjölagen och sjötrafikförordningen reglerar bland annat vad som gäller kring säkerhet, hastighet och sjöfylleri.
 • Miljöbalken reglerar bland annat frågor om buller, skyddade områden och skyddade arter.

Kommunkartan visar detaljerna

På vår kommunkarta kan du se bla de anvisade sträckorna för hundbad, områdena där hund- och ridförbud gäller sommartid samt vattenskoterområdet.

Välj vad som ska synas i kartan genom att klicka på listlager-knappen i den blåa menyn uppe till höger. Välj därefter vad du vill ska synas genom att öppna och kryssa i valfria rutor, t ex Fritid och kryssa sen i t ex: 

 • badplats (hundbad inluderat)
 • ridstigar
 • hund- och ridförbud sommartid
 • vattenskoterområde

Du kan också klicka på kompassymbolen för att använda platstjänsten i din mobil.

Säkerhet

Tänk på att vattnet är strömt när det blåser pålandsvind. Om du hamnar i strömt vatten och har svårt att ta dig in till land, simma längs med stranden tills strömmarna minskar och simma sedan in. Badar du på Ystads sydkust, var då även uppmärksam på att svallvågor från färjorna kan komma plötsligt ”från ingenstans”.

Låna flytväst gratis

Behöver du låna flytvästar kan dessa lånas ut gratis på Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) på Metallgatan 2, Ystad. Via länken hittar du öppettider och telefonnummer.

Publicerad 2013-06-19, Uppdaterad 2019-07-08

Hjälp oss

Hjälp oss att hålla Ystads stränder och omgivande natur fina, säkra och användbara! Klicka på bilden och ladda hem vår app eller fyll i webbformuläret för att göra en felanmälan eller lämna synpunkter.

Övriga bad

Ystad Arena Bad
Familjebad inomhus

Nybrostrandsbadet
Tempererade utomhusbassänger

Badtemperaturer

Länk till Ystads Allehandas rapportering kring aktuell badtemperatur finns tillgänglig här under sommarsäsongen.