Strandliv

Badplatser inom Ystads kommun, inklusive information om hund- och hästbad, vattenskoter och andra aktiviteter i vatten.

Bild sandstrand

Långa härliga badstränder finns i princip längs hela kuststräckan, förutom vid Kabusa skjutfält och vid stranden strax väster om Marinan. De mest populära och välbesökta badplatserna är:

 • Svarte
 • Ystad Sandskog
 • Löderups Strandbad
 • Sandhammaren

Vid Saltsjöbaden i Ystad Sandskog finns fem bryggor (nr 0-4).

Välkommen till våra stränder

Pdf-broschyr om stränderna i Ystads och Simrishamns kommun.

I broschyren finns kartor, badfakta, säkerhetsråd, viktiga förhållningsregler och parkeringsinformation.

Du kan även hämta ditt exemplar av broschyren på Ystad Visitor Center – turistbyrån vid S:t Knuts Torg i Ystad.

Läs mer:


Information in English about the beaches in our area
Flag United Kingdom

Andra aktiviteter i vatten

Det är många som samsas om våra härliga stränder. Här kan du läsa mer om vad som gäller.


Bad för hund och häst

När och hur man får rasta sin hund på stranden regleras i den lokala ordningsstadgan. Kort sammanfattat gäller: Under sommarperioden 1 juni-30 september är hundar ej tillåtna på allmänna badplatser. 

I de områden längs stränderna som tillhör naturreservat råder ridförbud året om, och hundar ska alltid vara kopplade.

Under tiden 1 april-30 september får ridning endast äga rum på av kommunen anvisade ridvägar. Karta över ridvägar. Det är förbjudet att under samma tid rida på allmän badstrand på de sträckor som framgår av kartan (se länk nedan).

Hundar är välkomna och rekommenderas att bada:

 • på det anvisade hundbadet längs strandsträckan öster om Lilleskog och fram till väster om reningsverket
 • strandsträckan vid Kabusa, när det inte pågår skjutövningar där
 • strandsträckan vid Hagestad naturreservat, under förutsättning att hunden är kopplad

Karta med de exakta sträckorna för sommarperiodens hund- och hästförbud utmärkta. 

Sträckor som på kartan varken är gröna (ansvisat hundbad) eller röda (hund- och ridförbud) är inga allmänna badplatser, och där finns det inga ordningsföreskrifter. Där gäller sunt förnuft och ömsesidig hänsyn.

OBS! Informationen om hundbad i broschyren "Välkommen till våra stränder" är felaktig. Det är ovanstående regler som gäller.

Generella regler för hundar (t ex var de inte får vistas samt var och när det råder koppeltvång på övriga platser i kommunen) finns i de lokala ordningsföreskrifterna, sid 6-7.

Vattenskoter

I Länsstyrelsen i Skånes författning om vattenskoter  finns fem tillåtna områden för vattenskoter i Skåne, varav ett i Ystads kommun. Det 5 kvadratkilometer stora området är beläget sydväst om reningsverket och ut mot Lilleskog. 

Karta med utmärkt vattenskoterområde

Njut och kör ansvarsfullt!

Viktigt att tänka på:

 • Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.
 • Använd rampen/slipen i Ystads marina för att sjösätta skotern.
 • Använd Marinans allmänna farled för att transportera dig ut ur marinan. Se bildförtydligandet nedan. Använd inte handelshamnens farled.
 • Allmän farled ska användas endast som transportsträcka, inte som ett vattenskoterområde. 
 • Därefter ska du välja den kortaste vägen bort till vattenskoterområdet, dock inte inom vattenområde som ingår i allmän badplats.
 • Du får inte köra närmare land än 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd.
 • Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter har yrkestrafik alltid företräde framför fritidstrafik.

Säkerhet och regler:

 • Kustbevakningen och i vissa fall Sjöpolisen är ansvariga för att se till att reglerna efterlevs.
 • Åldersgränsen för att få köra vattenskoter är 15 år.
 • Du som kör vattenskoter ska göra det med gott omdöme och se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljö, naturliv eller människors hälsa.
 • Du har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem.
 • Sjölagen och sjötrafikförordningen reglerar bland annat vad som gäller kring säkerhet, hastighet och sjöfylleri.
 • Miljöbalken reglerar bland annat frågor om buller, skyddade områden och skyddade arter.

Utsnitt från sjökort över Ystad hamn, med två farleder utmärkta

Bildförtydligande från sjökort: De två allmänna farlederna in och ut ur Ystad – handelshamnens farled och marinans farled. (Källa: Sjöfartsverket)

Kommunkartan visar detaljerna

På vår kommunkarta kan du se bland annat se de anvisade sträckorna för hundbad, områdena där hund- och ridförbud gäller sommartid samt vattenskoterområdet.

Välj vad som ska synas i kartan genom att klicka på listlager-knappen i den blåa menyn uppe till höger. Välj därefter vad du vill ska synas genom att öppna och kryssa i valfria rutor, t ex Fritid och kryssa sen i t ex: 

 • badplats (hundbad inluderat)
 • ridstigar
 • hund- och ridförbud sommartid
 • vattenskoterområde

Du kan också klicka på kompassymbolen för att använda platstjänsten i din mobil.

Låna flytväst

Behöver du låna flytvästar kan du göra detta gratis på Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) på Metallgatan 2, Ystad. Via länken hittar du öppettider och telefonnummer.

 

Säkerhet

Tänk på att vattnet är strömt när det blåser pålandsvind. Om du hamnar i strömt vatten och har svårt att ta dig in till land, simma längs med stranden tills strömmarna minskar och simma sedan in. Badar du på Ystads sydkust, var då även uppmärksam på att svallvågor från färjorna kan komma plötsligt ”från ingenstans”.   

 

Publicerad 2013-06-19, Uppdaterad 2021-04-30

Hjälp oss

Hjälp oss att hålla Ystads stränder och omgivande natur fina, säkra och användbara genom att göra en felanmälan eller lämna synpunkter på saker du noterat i naturen eller längs stränderna.

Ladda hem appen eller fyll i formuläret här.

Övriga bad

Ystad Arena Bad
Familjebad inomhus

Nybrostrandsbadet
Tempererade utomhusbassänger

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen. Och i naturreservat finns dessutom särskilda regler, och extra försiktighet gäller.

Läs mer här om vad Allemansrätten innebär.