Vattenskoter

Detta gäller för vattenskoterkörning i kommunen.

I Länsstyrelsen i Skånes författning om vattenskoter  finns fem tillåtna områden för vattenskoter i Skåne, varav ett i Ystads kommun. Det 5 kvadratkilometer stora området är beläget sydväst om reningsverket och ut mot Lilleskog. 

I Sverige får man enligt vattenskoterförordningen endast köra vattenskoter i allmänna farleder samt inom områden där länsstyrelsen har beslutat om undantag från det generella förbudet. Mer information vattenskoter på Naturvårdsverkets webbplats.

Karta med utmärkt vattenskoterområde i Ystads kommun

Kör ansvarsfullt!

Viktigt att tänka på:

 • Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.
 • Du får inte köra närmare land än 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd.
 • Använd rampen/slipen i Ystads marina för att sjösätta skotern.
 • Använd Marinans allmänna farled för att transportera dig ut ur marinan. Se bildförtydligandet nedan. Använd inte handelshamnens farled.
 • Allmän farled ska användas endast som transportsträcka, inte som ett vattenskoterområde. 
 • Därefter ska du välja den kortaste vägen bort till vattenskoterområdet, dock inte inom vattenområde som ingår i allmän badplats.
 • Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter har yrkestrafik alltid företräde framför fritidstrafik.

Säkerhet och regler:

 • Kustbevakningen och i vissa fall Sjöpolisen är ansvariga för att se till att reglerna efterlevs.
 • Polisen kan ge 1500 kr i ordningsböter på plats, för störande och onödig vattenskoterkörning. (Gäller fr o m 1/7 2021).
 • Åldersgränsen för att få köra vattenskoter är 15 år.
 • Sedan maj 2022 krävs förarbevis för att få köra vattenskoter. För att kunna utbilda sig och få köra vattenskoter krävs det även att man har fyllt 15 år.
 • Du som kör vattenskoter ska göra det med gott omdöme och se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljö, naturliv eller människors hälsa. Läs mer om vattenskoterkörning och vad som gäller generellt på Polisens hemsida.
 • Du har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem.
 • Sjölagen och sjötrafikförordningen reglerar bland annat vad som gäller kring säkerhet, hastighet och sjöfylleri.
 • Miljöbalken reglerar bland annat frågor om buller, skyddade områden och skyddade arter.

Utsnitt från sjökort över Ystad hamn, med två farleder utmärkta

Bildförtydligande från sjökort: De två allmänna farlederna in och ut ur Ystad – handelshamnens farled och marinans farled. (Källa: Sjöfartsverket)

Publicerad 2022-06-20, Uppdaterad 2023-06-26