Årets hållbarhetspris delades ut till välgörenhetsprojektet Gott Liv

Idag delades kommunens årliga Hållbarhetspris ut vid kommunfullmäktiges sammanträde. Priset gick till välgörenhetsprojektet Gott Liv. Projektledarna Johanna Dahlsjö Henriksson och Clara Sundelius tog emot priset.


Gott Liv är ett välgörenhetsprojekt med olika teman som syftar till att fler ska kunna få ett godare liv.

Idén till projektet föddes när Anders Nilsson, Ystad Saltsjöbad och Henrietta Hansson, Sparbanken Syd möttes på Backåkra Summit 2021. På Backåkra Summit träffas årligen representanter från olika branscher för att diskutera affärsmässig hållbar utveckling över branschgränserna, ett arrangeras av marknad- och näringslivsavdelningen i Ystads kommun med stöd från Sparbanken Syd.

Första året hade Gott Liv inriktningen att ge ett godare liv åt äldre på särskilda boenden i sydöstra Skåne. En insamling skedde via en lokal musikstuga på Stortorget i Ystad och ledde till att runt 240 kostnadsfria kulturupplevelser kunde arrangeras på olika boenden runt om.

I år är temat Gott Liv-Varm mat och skapar samarbeten mellan företag och föreningar för att omvandla matsvinn i butiker till lagad mat åt behövande. Ystad Saltsjöbad, Coop och Svenska Kyrkan testade konceptet under våren och levererade drygt 100 portioner mat i veckan av råvaror som annars skulle slängas. Under september 2023 till juni 2024 ska projektet leverera 20 000 matportioner.

Om hållbarhetspriset:

För elfte året i rad delar Ystads kommun ut ett hållbarhetspris som syftar till att uppmuntra och stödja nyskapande och kreativa insatser som bidrar till miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet som kan tjäna som goda exempel nu och i framtiden. Mottagare kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun. Priset består av diplom och penningpris. Prissumman uppgår till 10 000 kr. Pristagaren utses av kommunstyrelsen.

Läs mer:

Om Hållbarhetspriset

Om Gott Liv

Vill du vara med och bidra?

Kontakta Gott Liv via deras Facebooksida alternativt via kommunens företagslots.

Publicerad 2023-11-23, Uppdaterad 2023-11-30