Hållbarhetspriset

Hållbarhetspriset syftar till att uppmuntra och stödja nyskapande och kreativa insatser som bidrar till miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet som kan tjäna som goda exempel nu och i framtiden.

Områden som kan premieras kan exempelvis vara insatser för att:

  • bidra till att främja goda livsmiljöer, god livskvalitet och jämlik hälsa
    främja samverkan kring barns rättigheter
  • öka medvetenheten och engagemanget för ett hållbart samhälle
  • förbättra hushållning med material, råvaror eller energi så att ett kretslopp uppnås
  • öka kännedom om, samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer

Mottagare kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun.

Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som den anställde gör inom sin tjänst.

Priset består av diplom och penningpris. Prissumman uppgår till 10 000 kr.

Hållbarhetspristagare utses av kommunstyrelsens hållbarhetsutskott och priset delas ut i samband med något av kommunfullmäktiges sammanträden.

Tidigare pristagare

2021 blev Karolin Fält och Caroline Sjövall mottagare av Hållbarhetspriset för sina insatser med att plocka skräp runt om i kommunen. Hör intervjun i Sveriges radio.

 

Publicerad 2019-03-12, Uppdaterad 2022-03-25

Kontakt

Carolina Palm
Kvalitetsstrateg
carolina.palm@ystad.se

Nominera via formuläret