Resultat och analys

startup-business-teamwork-meeting-concept_1421-194.jpg

Steg 2

När behovsinventeringen är färdig och fakta har analyserats presenteras allt material på ett tydligt och strukturerat sätt.

Här kan man välja att få en muntlig genomgång av resultatet.

Det är viktigt att respektive målgrupp gör sin egna analys av resultatet utifrån den verksamhet man befinner sig i. Detta för att sedan kunna identifiera relevanta och konkreta aktiviteter.

Till sin hjälp har man i steg 3 en Kompetenshubb där man lätt kan hitta konkreta aktiviteter som kan bidra till en hållbar kompetensförsörjning.

 

Publicerad 2023-10-07, Uppdaterad 2024-01-29