Konkreta aktiviteter

Steg 3

Efter redovisning av resultat presenteras förslag på konkreta aktiviteter t.ex. workshops och samverkansarenor.

Syftet är att arbeta tillsammans mot en hållbar kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.

Kontakt
Jenny Norberg Randowo
Näringslivsutvecklare
jenny.randowo@ystad.se
0411-577519

 

Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp att identifiera aktiviteter som kan vara lämpliga utifrån den verksamhet du befinner dig i och de behov som verksamheten har.

Publicerad 2023-10-07, Uppdaterad 2024-01-29