Syfte och mål

  • Samla alla aktörer och goda exempel under ett och samma tak i en digital plattform, där hänvisningar görs till relevanta externa hemsidor och länkar.
     
  • Ökad tillgänglighet,  likvärdighet och kvalitetshöjande samarbete mellan utbildning och arbetsliv i hela Skåne.
     
  • En tidsbesparande gemensam plats där besökaren hittar information, inspiration och konkreta samarbetsmöjligheter.
     
  • Bidra till bättre matchning och hållbar kompetensförsörjning.

 

Publicerad 2021-10-21, Uppdaterad 2023-10-25