Erici förskola - Grön Flagg

Sedan sommaren 2016 är vi en stolt Grön Flagg-certifierad förskola och vi arbetar aktivt för att barnen ska kunna koppla undervisningen i förskolan med sin hemmiljö och omvärld. 

Vi påminner om att tillsammans med er vårdnadshavare kan vi bidra till återvinning och minska onödig konsumtion. På förskolan finns flera TaGe-skåp/hyllor för att stimulera ett miljövänligt sätt att byta kläder med varandra. 

Under kommande år kommer vi att arbeta med 3 st mål och dessa är:


Plastens betydelse i havet
Syftet är att väcka en medvetenhet om hur havet påverkas av plast.

Allemansrätten
Vi vill öka barnens kunskaper om vad man får och inte får göra i naturen och vilka konsekvenser olika beteenden medför för både människor och djur. 

Hälsa och rörelse
Vi vill ge barnen förståelse att det är bra för hälsan och välbefinnandet att röra på sig varje dag. 

 

 

 

 

 

Publicerad 2017-06-13, Uppdaterad 2021-02-08