Dygnet-runt-verksamhet

Flicka. Bild: GViciano, Flickr Creative Commons


Nattugglan är en dygnet-runt-förskola belägen intill Västerportskolan. På dagtid får barn mellan 1 och 5 år stimulans och utmaningar utifrån läroplanen för förskolan. Engagerad personal arbetar ofta utifrån äventyrs- och utepedagogik. 
Närområdet används flitigt för natur- och miljöupplevelser. Pedagogerna cyklar ut med barnen, som sitter fram på flaket. Ibland tar de bussen. Pedagogerna dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen. 
Vi erbjuder pedagogisk omsorg även på obekväm arbetstid. Då kommer även äldre barn upp till 13 år (vars vårdnadshavare arbetar) från andra verksamheter. 

För att kunna få plats i denna verksamhet, behöver vårdnadshavare uppvisa intyg från sin arbetsgivare att man har obekväma arbetstider.


För att ansöka om plats till Nattugglan förskola eller Nattugglan kombifritids, klicka här

 

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett begrepp som omfattar familjedaghem och annan barnomsorg så som natt och helgverksamhet som inte är förskola eller fritidshem. Idag finns endast pedagogisk omsorg i form av omsorg på obekväm arbetstid på Nattugglan.


Dagbarnvårdare

I Ystads kommun finns det i dagsläget inga dagbarnvårdare.

 


För mer information kontakta Utbildningsförvaltningen, 0411-57 89 40

Publicerad 2020-12-18, Uppdaterad 2024-03-22

Dygnet-runt-förskola