Dygnet-runt-verksamhet

Flicka. Bild: GViciano, Flickr Creative Commons


Nattugglan är en dygnet-runt-förskola belägen på Västerportskolan (tidigare Änga/Västervångskolan). På dagtid får barn mellan 1 och 5 år stimulans och utmaningar utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Engagerad personal arbetar ofta utifrån äventyrs- och utepedagogik. 
Närområdet används flitigt för natur- och miljöupplevelser. Pedagogerna cyklar ut med barnen, som sitter fram på flaket. Ibland tar de bussen. Pedagogerna dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen. 
Vi erbjuder pedagogisk omsorg även på obekväm arbetstid. Då kommer även äldre barn upp till 13 år (vars vårdnadshavare arbetar) från andra verksamheter. 

För att kunna ha få plats i denna verksamhet, behöver vårdnadshavare uppvisa intyg från sin arbetsgivare att man har obekväma arbetstider.


För att ansöka om plats till Nattugglan förskola, klicka här

 

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett begrepp som omfattar familjedaghem och annan barnomsorg som inte är förskola eller fritidshem. Idag finns endast pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare som bedrivs i kommunal regi.

Syftet med pedagogisk omsorg är att öka mångfalden i barnomsorgen genom en större variation av utförare.

För att driva pedagogisk omsorg behöver man bli godkänd av kommunen och uppfylla vissa kvalitetskrav. Kommunen är också ytterst ansvarig för verksamheten.

Kommunen är endast skyldig att godkänna pedagogisk omsorg där det finns motsvarande verksamhet som kommunen själv bedriver.

Dagbarnvårdare

I Ystads kommun finns det i dagsläget inga dagbarnvårdare.

 


För mer information kontakta Utbildningsförvaltningen, 0411-57 89 40

Publicerad 2020-12-18, Uppdaterad 2023-01-31

Dygnet-runt-förskola