Dygnet-runt-förskola / Dagbarnvårdare

Flicka. Bild: GViciano, Flickr Creative CommonsPedagogisk omsorg är ett nytt begrepp som omfattar familjedaghem och annan barnomsorg som inte är förskola eller fritidshem. Idag finns endast pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare som bedrivs i kommunal regi.

Syftet med pedagogisk omsorg är att öka mångfalden i barnomsorgen genom en större variation av utförare.

För att driva pedagogisk omsorg behöver man bli godkänd av kommunen och uppfylla vissa kvalitetskrav. Kommunen är också ytterst ansvarig för verksamheten.

Kommunen är endast skyldig att godkänna pedagogisk omsorg där det finns motsvarande verksamhet som kommunen själv bedriver.

Dagbarnvårdare

Familjedaghemmen vänder sig till barn i åldrarna 1-13 år. I familjedaghemmen tar en dagbarnvårdare emot inskrivna barn under den tid föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Verksamheten är i allmänhet förlagd till dagbarnvårdarnas hem.

Dagbarnvårdarna utgör en del i förskoleverksamheten men är inte underställd läroplanen för förskolan.

I Ystads kommun finns det en dagbarnvårdare.

Dygnet-runt-förskola

Nattugglan är en dygnet-runt-förskola belägen på Änga/Västervångskolan. På dagtid får barn mellan 1 och 5 år stimulans och utmaningar utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Engagerad personal arbetar ofta utifrån äventyrs- och utepedagogik. 
Närområdet används flitigt för natur- och miljöupplevelser. Pedagogerna cyklar ut med barnen, som sitter fram på flaket. Ibland tar de bussen. Pedagogerna dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen. 
Vi erbjuder pedagogisk omsorg även på obekväm arbetstid. Då kommer även äldre barn upp till 13 år (vars vårdnadshavare arbetar) från andra verksamheter. 


Vårdnadshavare har möjlighet att använda E-tjänst för skola och förskola för alla ärenden som rör barnomsorg, t.ex. att ansöka om plats och registrera schema.


För mer information kontakta Kultur o Utbildning, 0411-57 75 19

Publicerad 2020-12-18, Uppdaterad 2021-03-16

Dygnet-runt-förskola