Elevhälsoteam

Elevhälsan är en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbete för en god hälsa. Alla skolor i Ystads kommun har tillgång till ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet utreder och ger stödinsatser till pedagogerna, vårdnadshavarna och eleven själv. Om behov finns kan elevhälsoteamet även hänvisa till resurser utanför skolan.

I elevhälsoteamet finns yrkesgrupper med specialpedagogisk, social, psykologisk och medicinsk kompetens. Elevhälsoteamet finns tillgängligt för elever, föräldrar, pedagoger, arbetslag och skolledning. Vi deltar i skolans arbete för att skapa miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje elev.

Elevhälsoteamets mål är att:

  • Bidra till en god lärandemiljö
  • Hjälpa elever i behov av särskilt stöd utifrån ett helhetsperspektiv
  • Utveckla samarbete mellan hemmet och skolan
  • Resurser tas tillvara på ett optimalt sätt
  • Arbeta främjande och förebyggande


Ansvarig för elevhälsoarbetet är rektor, Helen Thyter.

Övrig personal är:

Frida Persson, skolsköterska

Catrin Larsson, skolkurator

Cecilia Gustafsson, specialpedagog

Vi samarbetar med de kompetenser som finns inom Kultur och Utbildning samt Social Omsorg i Ystads kommun.

Har ni frågor? Välkomna att höra av er till oss!

Publicerad 2020-08-20, Uppdaterad 2022-04-04