Aktiva föräldramöten

På Västerportskolan arbetar vi för att eleverna ska må bra och utvecklas så långt som möjligt. Vi strävar efter en väl utvecklad samverkan mellan skolan och hem. 

Under året valde vi att satsa på Aktiva föräldramöten. Målen med detta var: 

  • Ökad samverkan mellan hem och skolan.
  • Få till meningsfulla möten där vårdnadshavare påverkar och deltar aktivt.
  • Konstruktivt samarbete som i förlängningen får påverkan i klassrummen.
  • Hälsofrämjande arbete där hem och skola samarbetar. 

Ämnesområden för 2018 och utvärdering hittas här

Publicerad 2022-03-25, Uppdaterad 2023-05-08