SYV

Vår Studie- och yrkesvägledare är Jenny Norberg Randowo. 

Jenny nås på 0411 - 57 74 83 eller mob 070 947 74 83
Mail: jenny.randowo@ystad.se

På Västerportskolan arbetar vi med Studie- och yrkesvägledning i alla ämnen och som en röd tråd från förskoleklass till åk 9.

De två områden som har fokus detta läsår är självkännedom och yrkeskunskap.

Vi utgår från Ystad Kommuns Handlingsplan med riktlinjer.

Publicerad 2020-02-02, Uppdaterad 2021-03-25