Studie- och yrkesvägledning

 

Studie-och yrkesvägledning har som huvudsakligt syfte att ge alla elever möjlighet att utveckla kunskaper om sig själv och olika valalternativ och ge verktyg till att slutligen kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Detta arbetar all personal i skolan med och i mitt uppdrag som studie- och yrkesvägledare ingår förutom detta även individuell vägledning om drömmar, tankar och funderingar kring skolan, prao, gymnasieval och framtida studie- och yrkesval. 

 

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesvägledning i Ystad kommun 

Idébanken i Ystad kommun 

Kommunens gemensamma handlingsplan för studie- och yrkesvägledning och information och matieral i Idébanken är ett stöd i planering och arbete med studie- och yrkesvägledning i skolans alla verksamheter och säkerställer en mer likvärdig och normmedveten studie- och yrkesvägledning i Ystad kommun. 

I Idébanken finns även information för elever, vårdnadshavare och arbetsgivare gällande t.ex. prao och gymnasieval. 

 

Mig når ni på 0411-57 74 83, Vklass eller angelica.willyson@ystad.se

Angelica Willyson 

Studie- och yrkesvägledare, Västerportskolan 

 

 

Publicerad 2020-02-02, Uppdaterad 2022-08-10

Kontakt

Angelica Willysson
Studie- och Yrkesvägledare
0411-57 74 83