Resebidrag och inackordering

Du som studerar på gymnasiet kan ansöka om resebidrag i form av tåg- och busskort med Skånetrafiken. Om du har längre resväg kan du istället ansöka om resebidrag eller inackorderingstillägg. Detta gäller dig som är skriven och bor i Ystad kommun.

Ett pågatåg på en grön slätt

Här kan du ansöka om bidrag till dagliga resor mellan bostad och skola, alternativt inackorderingstillägg. Du gör ansökan i din hemkommun, det vill säga i den kommun du är folkbokförd. 

Du kan inte få båda bidragen, utan ansöker antingen om resebidrag eller inackorderingstillägg.

Ansök via e-tjänsten: Resebidrag och inackordering  

Mer information

Här kan du läsa mer om bidragen


Resebidrag

 

En del gymnasielever kan få hjälp med resebidrag till sin gymnasieskola. Normalt får du resebidraget i form av ett reskort eller en skolbiljett, för att kunna resa med kollektiva färdmedel. I enstaka fall betalas bidraget ut i kontanter, om du har 6 km eller längre till närmsta hållplats.

Kraven för att du ska ha rätt till resebidrag är:

 • Du är folkbokförd i Ystads kommun
 • Du ska genomgå utbildning i gymnasieskola eller anpassad gymnasiegrundskola
 • Du har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, det vill säga till och med första kalenderhalvåret det året du fyller 20 år eller får barnbidrag
 • Avståndet mellan din folkbokföringsadress och din gymnasieskola ska vara minst 6 km i enkel riktning
 • Du får inte ha inackorderingstillägg
 • Om du är antagen som andrahandsökande har du inte rätt till inackorderingstillägg, däremot ett resebidrag i form av reskort/skolbiljett.

Så går ansökan till

 • Du kan ansöka från och med den 1 juni, och senast den 1 augusti för att ha ett aktivt reskort vid skolstart.
 • Ansökan måste göras inför varje nytt läsår.
 • Du ansöker via kommunens e-tjänst: Bidrag för dagliga resor eller inackorderingstillägg
 • När du beviljats ett reskort/en skolbiljett, så skickas ett reskort till din folkbokföringsadress. Om du har ett reskort sedan grundskolan eller tidigare år i gymnasieskolan ska kortet sparas och en ny skolbiljett kopplas till ditt nuvarande kort. Kortet är personligt och får inte överlåtas.

Om du tappar bort ditt reskort eller om kortet inte fungerar

Om du tappar bort ditt reskort kontaktar du utbildningsförvaltningen antingen via mejl, telefon eller genom att besöka oss. Då får du ett nytt kort mot en kostnad på 100 kr.

E-post: reseochinackorderingsbidrag@ystad.se
Telefon: 0411-57 70 93
Besöksadress: Piparegränd 3, öppet kl 8.00-15.30

Skolbiljettens giltighetstid

Skolbiljetten gäller måndag till fredag dygnet runt, inklusive röd dag som infaller måndag till fredag, samt alla lov förutom sommarlov.

Skolbiljetten för läsåret 24/25 gäller från och med den 3 augusti 2024 till och med den 14 juni 2025.

Vid terminsstart

Skånetrafiken har bestämt att elever som har rätt till tåg- och busskort får resa till och från skolan under terminens fem första skoldagar utan kort. Det är fem dagar från varje enskild skolas terminsstart som räknas.

Ändrade omständigheter

Om du inte längre uppfyller villkoren för resebidrag, till exempel om du flyttar, avbryter eller inte påbörjar dina studier, så är du skyldig att anmäla det till oss.

Flyttar du till en annan kommun ska du ansöka om nytt resebidrag i din nya hemkommun.

Inackorderingstillägg

 

Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnaden för boendet och hemresor. Hur stort tillägget blir beror på avståndet mellan hemmet och skolan.

Kraven för att du ska ha rätt till inackorderingsbidrag är:

 • Du är folkbokförd i Ystads kommun.
 • Du går i gymnasieskola och bedriver heltidsstudier.
 • Du är inackorderad på skolorten.
 • Du har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, det vill säga längst till och med första kalenderåret det år man fyller 20 år eller uppbär barnbidrag.
 • Du inte har resebidrag.
 • Du har en resväg som uppgår till 45 km enkel resa eller en restid mellan hemmet och skolan som uppgår till minst 3 timmar per dag, räknat från skolans normala tid. Vid beräkning tar vi hänsyn till eventuellt cykel- eller gångavstånd till närmsta hållplats eller station. Du får räkna med 5 min/km från och med 4:e kilometern.
 • Du är mottagen i första hand till din utbildning.

Du kan inte få inackorderingsbidrag om du studerar på folkhögskola, på fristående skola, på riksinternat eller utomlands. Då kan du istället ansöka om bidrag hos CSN.

Andrahandsmottagning

Du har möjlighet att söka utbildning i en annan kommuns gymnasieskola, även om samma utbildning erbjuds i din hemkommun eller i samverkansområdet. Det kallas frisökning. Då tas du emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning. I första hand ska alla behöriga sökande tas emot i anordnarkommunen eller samverkansområdet samt sökande från andra kommuner som inte erbjuder denna utbildning.

Enligt nuvarande regler har du inte rätt till inackorderingsbidrag om du tas emot i en andrahandsmottagning. 

Så går ansökan till

Ansökan om bidrag till studier vid folkhögskola (för ungdomar under 20 år)

 

Här kan du ansöka om bidrag till studier vid folkhögskola
Gäller ungdomar under 20 år, läsåret 23/24

Publicerad 2021-01-18, Uppdaterad 2024-06-07