Elev

Vi i Barn- och elevhälsan finns till för dig som elev för att du på bästa sätt ska kunna utvecklas och må bra i skolan.

I Barn- och elevhälsan arbetar olika yrkesgrupper tillsammans, skolkuratorer, skolläkare, skolsköterskor, specialpedagoger och psykologer. Både skolsköterskan och skolkuratorn finns på din skola.

Publicerad 2022-08-26, Uppdaterad 2023-10-16