Mobbning och kränkande behandling

Om du eller någon annan du känner har blivit utsatt för mobbning, vänd dig till en vuxen på skolan för att få hjälp. Varje skola har en plan om hur man motverkar mobbning. Det är rektor som är ansvarig för att det inte förekommer mobbning på din skola.

Vart vänder jag mig?

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för mobbning, ska du vända dig till någon vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, skolsköterska, kurator, rektor eller någon annan du har förtroende för.

Vad ska personalen göra?

All personal är skyldig att anmäla till rektorn om de upptäcker mobbning eller annan kränkande behandling. Detta gäller både om det är en annan elev eller en personal som kränker.

Skolans ansvar

Skolan har en viktig uppgift att motverka mobbning på alla sätt, både genom ett förebyggande arbete - det vill säga jobba i förväg så det aldrig händer och genom att ingripa när det händer. Varje rektor har ett personligt ansvar för att mobbning aktivt motverkas i skolan. Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot kränkande behandling. Det är rektors ansvar att det finns en plan på din skola.

Om du eller någon du känner behöver hjälp, stöd eller mer kunskap, så hittar du mer information i länkarna till höger.

Publicerad 2022-01-09, Uppdaterad 2023-05-04