Hedersrelaterat våld och förtryck

Om du upplever att du inte får bestämma själv över din kropp och din sexualitet, vem du får vara tillsammans med, gifta dig med eller om du inte får styra över dina egna livsval såsom skola, arbete och vänner, kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Du kanske också riskerar att bli utsatt för könsstympning, bortförd mot din vilja eller tvångsgifte.

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av begränsningar och hot som utövas för att bevara familjens heder. I vissa familjer och släkter är det viktigt att inte få dåligt rykte och behöva skämmas, alltså att familjens heder skadas. Det kan betyda att man behöver anpassa sig för att undvika att det händer och detta kan se ut på olika sätt.


Hedersförtryck kan vara att:

 • inte få gå ut
 • inte få vara med på vissa lektioner i skolan
 • inte få välja vilken utbildning eller vilket jobb du vill
 • inte få vara kär i eller tillsammans med den du vill
 • inte få umgås med vänner efter skola eller jobb
 • inte få gifta dig med den du vill
 • inte få skilja dig
 • inte få bestämma över din sexualitet eller ditt liv
 • inte få delta i olika aktiviteter
 • bli bevakad och kontrollerad eller måste bevaka och kontrollera någon annan
 • riskera att skickas utomlands för att giftas bort eller för att ”uppfostras”
 • bli utfryst eller begränsad av familjen
 • bli orolig för att din pojkvän, flickvän, ny make eller maka efter skilsmässa ska bli hotad

Förövare kan vara syskon, föräldrar eller andra släktingar/släkter. De kan försvara och låta våldet ske genom olika former av kontroll och bestraffningar om man bryter mot familjens/släktens regelsystem.
Du kan även vara utsatt om du förväntas kontrollera och övervaka dina kvinnliga släktingar, där syftet är att bevara familjens heder.

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att sluta med något han eller hon vill göra.


Stöd till våldsutsatta

Som utsatt kan du få hjälp med samtalsstöd, tillfälligt/skyddat boende och ekonomiskt stöd.

Stöd till barn under 18 år

Vi erbjuder stöd och hjälp till dig under 18 år som bevittnat eller varit utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck av din familj eller släkt. Här finns stöd.

Stöd till dig som vill förändra ett beteende

Socialtjänsten kan hjälpa dig som har eller förväntas kontrollera och övervaka dina släktingar, där syftet är att bevara familjens heder.

Kontakta socialförvaltningen

Mottagningstelefon 0411-57 73 07 vardagar klockan 9-10
Socialtjänstens reception 0411-57 73 60
Ystads kommuns växel 0411 – 57 70 00
På kvällar och helger når du Sociala jouren Syd via 112

Om du är i en akut situation och behöver omedelbar hjälp ska du ringa nödnumret 112.

 

Publicerad 2022-07-08, Uppdaterad 2023-10-06