Social på nätet

Social på nätet är ett arbete kring digital kompetens och literacitet på Västerportskolan.

Arbetet utgår ifrån ett samarbete mellan Skolbibliotek och IKT-team med syftet att utveckla en mogen digital kompetens hos våra elever där de tidigt skapar sig en trygghet för vara och verka på nätet. Vi vill genom detta arbete skapa ett öppet klimat där skolan medvetet arbetar för att möta eleven i dess vardag. 

Arbetet bygger dels på att IKT-pedagog och Skolbibliotekarie arbetar ute i klasserna på Västerportskolan och dels på lektionsmaterial som lärare kan använda för att leda vidare diskussioner och lärande. 

Vi lyfter fram tre spår:

  • Kritisk användning av nätet
  • Nätetik
  • Digital hälsa

Klicka in på något av de tre spåren här nedan för att komma till arbetsmaterial, tips och länkar.  

Vår presentation från SETT SYD 2019 hittas här

Några viktiga resurser i vårt arbete är: 

Statens medieråd

Mikoteket

Internetstiftelsen i Sverige

Publicerad 2022-10-03, Uppdaterad 2023-10-11

Kontakt

Ikt-pedagog

Jimmy Holst

jimmy.holst@edu.ystad.se

 

Skolbibliotikarie

Paula Stråhed

paula.strahed@ystad.se


IMG_8714