Guide till sopsortering

Här hittar du information om hur du ska sortera ditt avfall för att öka återvinningen och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Hur ska du sortera ditt avfall?

Restavfall
Restavfall är det avfall som blir kvar när allt annat avfall har sorterats ut. Restavfall är t.ex. blöjor, disktrasor, dammsugarpåsar, tandborstar, kuvert, post-it-lappar, tuggummi, snus och cigaretter, kattsand, burspån, keramik och blomkrukor av plast. Restavfall ska förpackas noggrant och lämnas i kärl för restavfall på fastigheten.

Matavfall
Om det finns kärl för matavfall på fastigheten ska matavfallet sorteras ut och lämnas till återvinning som biogödsel och biogas. Matavfall är t.ex. frukt-och grön­saksskal, äggskal, fiskrens, mindre köttben, kaffesump, teblad och tepåsar. Även små mängder hushållspapper och servetter kan slängas i matavfall. Matavfall sorteras i särskilda papperspåsar som Avfallsenheten tillhandahåller.

I Ystad får du 30 % rabatt på ditt ordinarie sopabonnemang om du även sorterar ut ditt matavfall. Kontakta Avfallsenhetens kundtjänst för att anmäla dig till matavfallsinsamlingen. 

 

Pappersförpackningar
Fil-, mjölk- och juicekartonger, müsli- och flingpaket, mjöl- och sockerpåsar, äggkartonger, papperskassar, omslagspapper, skokartonger och toarullar ska lämnas löst i kärl för pappersförpackningar eller på återvinningsstation.

Wellpapp
Lådor och kartonger av wellpapp lämnas löst i kärl för wellpapp om sådant finns på fastigheten eller på återvinningsstation.

Plastförpackningar
Både hårda och mjuka plastförpackningar, t.ex. flaskor, burkar, dunkar och tråg, refillpåsar, frigolit, plastfolie och plastpåsar ska lämnas löst i kärl för plastförpackningar eller på återvinningsstation.

Metallförpackningar
Konservburkar, pystomma sprayburkar, tuber, aluminiumformar och aluminiumfolie, kapsyler och lock ska lämnas löst i kärl för metallförpackningar eller på återvinningsstation.

Glasförpackningar
Färgat glas
Glasflaskor och glasburkar av färgat glas ska lämnas löst i kärl för färgade glasförpackningar eller på återvinningsstation.

Ofärgat glas
Glasflaskor och glasburkar av ofärgat glas ska lämnas löst i kärl för ofärgade glasförpackningar eller på återvinningsstation.

Pantburkar, pantglas och PET-flaskor
Aluminiumburkar, glasflaskor och PET-flas­kor med pant pantas mot ersättning. 

Tidningar och returpapper
Tidningar och returpapper, reklamblad, broschyrer, kataloger, pocketböcker, skriv- och ritpapper, kontorspapper och spiralblock lämnas löst i kärl för returpapper eller på återvinningsstation.

Farligt avfall
Exempelvis färg-, lack- och limrester, lösningsmedel, sprayburkar, rengöringsmedel, bekämpningsmedel, kemikalier, syror, oljor och oljefilter samt kvicksilverhaltiga material. Farligt avfall ska lämnas på Hedeskoga återvinningscentral. Vissa typer av farligt avfall kan även lämnas till Farligt Avfall-bilen.

Elavfall, ljuskällor och batterier
Elavfall är allt som drivs med sladd eller batteri, t.ex. tv-apparater, datorer, telefoner, dammsugare och vattenkokare. Ljuskällor är till exempel glödlampor, LED-lampor, lågenergilampor och lysrör. Batterier är både småbatterier och blybatterier/bilbatterier. Elavfall, ljuskällor och batterier ska lämnas på Hedeskoga återvinningscentral. Hushåll kan lämna elavfall, ljuskällor och batterier till Farligt Avfall-bilen och småelektronik, små ljuskällor och småbatterier i skåpet Samlaren. Småbatterier kan även lämnas i batteriholk, som finns på de flesta återvinningsstationer.

Läkemedelsrester, sprutor och kanyler etc.
Läkemedelsrester samt förbrukade sprutor, kanyler, lansetter och skalpeller etc. lämnas till apotek. Läkemedelsrester lämnas i transparent plastpåse. Sprutor och kanyler lämnas i särskild behållare som hämtas i förväg på apotek och lämnas där.

Grovavfall
Avfall som är tungt eller skrymmande och inte lämpar sig att samla in i kärl sorteras som grovavfall, t.ex. trasiga möbler, mattor, cyklar, barnvagnar och gräsklippare.

Trädgårdsavfall
Exempelvis ogräs, gräsklipp, kvistar, löv, barr, vissna plantor och blast från grönsaker. Trädgårdsavfall kan lämnas på Hedeskoga återvinningscentral. Du kan även teckna abonnemang för insamling av trädgårdsavfall i kärl vid fastigheten under delar av året.

Bygg- och rivningsavfall
Hushåll som själva byggt, rivit eller renoverat får lämna bygg- och rivningsavfall på Hedeskoga återvinningscentral. Gällande asbest/eternit måste detta lämnas inplastat och väl förslutet.

Textil
Trasiga textilier sorteras som restavfall. Är textilierna hela och rena kan du lämna in dem på Hedeskoga återvinningscentral för återbruk.

Jaktavfall och döda djur
Mindre mängder avfall från husbehovsjakt och små sällskapsdjur kan lämnas väl förpackat i kärl för restavfall på fastigheten. Större sällskapsdjur kan lämnas till veterinär som har avtal för vidare omhändertagande, särskild djurkremeringsanläggning hos Sysav eller annan godkänd verksamhet för kremering. Vid nedgrävning av större djur ska Ystad-Österlenregionens miljöförbund kontaktas.

Matfetter och frityroljor
Mindre mängder matfett kan torkas upp med hushållspapper och sorteras som matavfall. Lite större mängder matfett och frityrolja kan hällas över i behållare med tättslutande lock och läggas i restavfallet. Stora mängder matfett och frityrolja lämnas på Hedeskoga återvinningscentral i genomskinliga, uppmärkta, behållare med tättslutande lock.

 

Publicerad 2020-12-08, Uppdaterad 2021-08-25

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Sorteringsguider

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall och var du ska lämna det? Besök Sorteringsguide A-Ö som finns på Sysavs hemsida.

Avfallsenhetens broschyrer om hur du hanterar ditt avfall

Ladda ner vår sorteringsbroschyr

Ladda ner vår matavfallsbroschyr

Ladda ner sorteringsdekaler för avfallsutrymme

Lämna dina förpackningar och tidningar på en återvinningsstation

FTI ansvarar för insamlingen av förpackningar och tidningar på återvinningstationerna i Ystads kommun.
Hitta sorteringsanvisningar på olika språk samt din närmaste återvinningsstation på ftiabs hemsida.

Lämna ditt grovavfall på Hedeskoga återvinningscentral

Du kan lämna nästan allt ditt sorterade avfall på Sysavs återvinningscentral i Hedeskoga.

Adress: Blåsborgsvägen 161, Ystad

Öppettider

Hitta hit

Som privatperson är det kostnadsfritt att lämna avfall till återvinningscentralen.

Farligt avfall-bilen

Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad bil med chaufför och kemist. Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner kostnadsfritt lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek. Farligt avfall-bilen kör enligt schema och stannar 60 minuter på varje stoppställe.

Till Farligt Avfall-bilen kan du lämna:

 • Sprayburkar
 • Bekämpningsmedel
 • Kemikalier och syror
 • Oljor
 • Färg-, lack- och limrester
 • Kvicksilverhaltiga material
 • Lösningsmedel
 • Rengöringsmedel
 • Småbatterier och bilbatterier
 • Elavfall
 • Ljuskällor

För att ta reda på när Farligt Avfall-bilen kommer till Ystad besök  www.sysav.se eller anmäl dig till Sysavs sms-tjänst genom att sms:a sysavystad till 71350. Då får du en påminnelse i mobilen dagen innan Farligt Avfall-bilen kommer till Ystad.

Samlaren

Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av småelektronik, små ljuskällor och småbatterier. Med småelektronik menas mobiltelefon, rakapparat, eltandborste och liknande. Inkasthålens diameter är 110 mm.

I Ystad hittar du Samlaren på:

 • Coop Extra, Missunnavägen
 • Willys, Aulingatan
 • ICA Kvantum, Almelundsvägen
 • ICA Supermarket

Vad händer vid felsortering?

Vid varje tömning görs en kvalitetskontroll för att upptäcka eventuell felsortering. En felsortering kan i värsta fall exempelvis innebära att hela lasten med matavfall måste kasseras och då kan inte matavfallet behandlas biologiskt. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka matavfallsabonnemanget vid felaktig hantering.