Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

Sorteringsguider

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall och var du ska lämna det? Besök Sorteringsguiden som finns på Sysavs hemsida.

Broschyrer om hur du hanterar ditt avfall

Ladda ner vår sorteringsbroschyr

Ladda ner vår matavfallsbroschyr