Historien om Kåseberga

Kåseberga är ett litet fiskeläge på Österlenkusten, som ligger inbäddat i Kåsebergaåsens sluttningar.

Kåseberga – ett fiskeläge i tiden

Långt borta från vägarna, alldeles undangömt mellan “åsarna”, som här korsa slätten, ligger Kåseberga gamla ”leje”. Sällan eller aldrig hittar någon borta ifrån hit ner – och de flesta har väl knappast heller någon aning om dess existens. Men stället förtjänar visst och sant att besökas – dess skönhet är något av det mest säregna Skåne har.

Ur Svenska Turistföreningens årsskrift 1919, Bortom vägarna – Ett besök vid Kåseberga Fiskeläge, av Theodor Tufvesson.

Kåseberga hamn

Kåseberga är fortfarande idag ett litet fiskeläge på Österlenkusten, som ligger inbäddat i Kåsebergaåsens sluttningar. Fiskebyn har bara 150 invånare, men erbjuder en rik och varierad upplevelse för besökaren. Nedanför de branta kustklinterna ligger hamnbebyggelsen, där man kan köpa färsk fisk i rökeriet. Eller uppleva kulinariska höjder med mat som är tillagad av ekologiska och närproducerade råvaror, i olika prisklasser, från tidig frukost till midnatt. Hamnen, som är den enda mellan Ystad och Skillinge, har plats för 20 gästbåtar. Sveriges första sjöräddningsstationer bildades på 1940-talet här längs den långgrunda oskyddade kusten, där vinden snabbt piskar upp hög sjö. På havsbotten längs kusten ligger än idag en stor skeppskyrkogård med över 300 skepp.

Det är populärt att vandra längs stränderna. Vandring till och från Kåseberga längs kusten och de vita sandstränderna kan ske till viss del på Skåneleden. Möjligheten att paddla kanot från Nybrostrand till Kåseberga finns också. Här finns en spännande flora och fauna att utforska, t ex sandstäppsvegetationen längs branterna, eller de många fågelarter och fjärilssorter som trivs i området. För den som vill se hela härligheten från ovan erbjuds skärmflygning i ett av Sveriges populäraste skärmflygningsområden.

Längs de små bygatorna huserar flera restauranger och caféer, allt från enkelt avspänt, till förstklassig gastronomi. Här finns småbutiker och gallerier. Flera konstnärer och konsthantverkare lever i området året runt och visar sin konst i egna gallerier. Konstnärerna upptäckte Kåseberga tidigt, i flydda tider kom stora namn, som t ex Prins Eugen, Frans Berg och Tora Vega Holmström. Magnus Wallin, en internationellt känd samtidskonstnär, är uppvuxen i Kåseberga, och kommer från en släkt som varit fiskare i generationer.

Rökt sill 8

Kort historik

De tidigaste spår som har hittats av bosättningar nere vid havet härstammar från 1500-talet. Det var främst fattigfolket som drevs dit, till ”ödemarkerna”, för att bli fiskare.

I Nordens första fornminnesinventering, år 1624, omnämndes Kåseberga som Kasseblerge Le:e. År 1687 är Kåseberga markerat på Buhrmans karta. På Hilfelings karta, 1777, är husen belägna bakom den skyddande vallen nedanför sjöhällarna, där rökeriet ligger. Men det var inte förrän på 1930-talet som Kåseberga fick en ”riktig väg” mot såväl Ystad som Simrishamn, Kustvägen, som anlades under den stora arbetslöshets-perioden. Under 1940- och 50-talen hade fisket i Kåseberga sin guldålder, då efterfrågan på fisk var stor.

Runt torget finns 13 ursprungliga korsvirkeshus, som har flyttats upp från sluttningarna vid havet. De flesta flyttades under 1800-talet, men det allra sista huset flyttades upp 1920 och köptes då för 50 kr. Under 1980-talet började kvarteren i Kåseberga namnges, Atlantic, Pinero, Orkanen, Diana och Belos, alla namn på de olika fiskesläkternas båtar. Mer om detta och om Kåsebergas historia kan man läsa i Kåsebergaboken, skriven av Jonas Vikborg och andra ur ortsbefolkningen. 

Kåseberga foto

Kåseberga keramik

Kåseberga lejets torg

Kåseberga konst

Publicerad 2023-07-12, Uppdaterad 2024-02-07