Knypplingens väg till Kåsebergatrakten

I folkmun

Från toppen av Rytters kulle som sträcker sig 32 meter över havet har man en fantastisk utsikt över Östersjön. Kullen har fått sitt namn efter en holländsk sjökapten Rytter, vars skepp lär ha fastnat i isen en kall vinter någon gång under 1700-talet. För att hålla utkik på sitt fastfrusna skepp, skall han med jämna mellanrum ha ridit upp på kullen.

Kåseberga rytters kulle foto Leif Nilsson

Foto Leif Nilsson

Holländska kaptener hade ofta med sig sin familj på sjön, så också kapten Rytter. Kaptenen, hans hustru och barn inväntade enligt berättelsen issmältningen inhysta i någon av traktens storgårdar. Under denna väntan skall kapten Rytters hustru ha lärt ut knypplingskonsten till traktens kvinnor.
Peppinge Foto Staffan Håkansson

Foto Staffan Håkansson

Det skall i första hand ha varit de egendomslösa kvinnorna i Peppinge som tog till sig knypplingen. Peppinge och Valleberga byar blev tidigt ett centrum för den skånska frihandsknypplingen, dvs konsten att knyppla utan ett uppstucket mönster.

Knyppling Foto Lucas Gölen

Foto Lucas Gölen

Konsten att ”slå en knippling” har överlevt genom seklerna mycket tack vare grevinnorna på Tosterups slott och genom den tidiga hemslöjdsrörelsen. Skånsk knyppling lever i högsta grad kvar än i dag och det erbjuds varje termin kurser i olika regler för den som vill lära sig.

Text: Håkan Nilsson, fd museichef, Klostret i Ystad

Tosterups slott Foto Jan Ehrensvärd

Foto Jan Ehrensvärd

Publicerad 2022-07-12, Uppdaterad 2023-11-24