Solfångare

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan början av 90-talet och förny­bar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Med ökande miljöproblem och sti­gande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag.

Vad innebär solfångare

Solfångare är byggda för att koncentrerat ta emot solinstrålningens värme och utnyttja den till uppvärmning av anläggningar av olika slag, i huvudsak hus, tappvarmvatten och pooler. Genom solfångaren passerar ett lämpligt medium, vanligtvis en vattenbaserad vätska, som för värmen vidare. Vanligen förs den uppvärmda vätskan i första hand till något slags lagringsutrymme, direkt eller indirekt, via värmeväxlare. I de flesta fall rör det sig om så kallade ackumulatortankar.

Skillnaden mellan solfångare och solceller

Solfångare omvandlar solens energi till varmvatten och värme, det vi kallar för solvärme. Solceller omvandlar solens energi till elektricitet, solel. En solcell och en solfångare kan se ganska lika ut, men teknikerna och användningsområdena är olika.

Benämningen 'solpanel' kan associeras till både solfångare och solceller. De vanligaste typerna av solfångare är plana solfångare och vakuumrör.

Mer info solceller och producera din egen el >>

Är ditt hus lämpligt för solfångare?

För att ditt hus ska vara lämpligt för solvärme är det ett antal kriterier som behöver uppnås helt eller delvis.

Mer info solfångare hemma hos dig >>

Ystad Arena

På taket till Ystad Arena har Ystad Energi 36 solfångare med en yta av 536 m2. De har en effekt på 400 kW och levererar 350 000-400 000 kWh i form av värme och varmvatten till Ystads invånare som är anslutna till fjärrvärmenätet. Solfångarna är ca 3-4 gånger effektivare än solceller som producerar el.

Publicerad 2023-09-11, Uppdaterad 2024-01-11

Solfångare Ystad Arena