Fjärrvärmelagen

Lagen från 2008 stärker dina rättigheter som kund och ger oss fjärrvärmeleverantörer ett ramverk att följa.

Stärka fjärrvärmekundernas ställning 

Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka insynen i en fjärrvärmeverksamhet. Lagen innebär bland annat en skyldighet för fjärrvärmeföretag att förhandla med en enskild fjärrvärmekund om vissa avtalsvillkor för fjärrvärme.

Nedan områden regleras också av lagen.

• Prisinformation
• Avtal och förhandling
• Medling och avtalsvillkor
• Avstängning av fjärrvärme
• Skadeersättning vid avbrott
• Förhandlingar om tillträde till rörledning
• Redovisning av fjärrvärmeverksamhet

Läs mer om fjärrvärmelagen hos Energimarknadsbyrån >>

Publicerad 2020-09-11, Uppdaterad 2023-11-29

Fjärrvärme

 

Driftinfo

 

Arbete på gång